Avaleht /  Ettevõttest /  Koolitajate tutvustused
Koolitajate tutvustused

Alexander Kotchubei
 
Alexander Kotchubei on koolitus- ja konsultatsioonifirma Meta-Profit asutaja ning tegevjuht, kes on tegeleneud organisatsioonide ja inimeste arendamisega üle 20 aasta. Alexander on lõpetanud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonna ning omandanud ka laiapõhjalise psühholoogilise täiendhariduse: Neurolingvistiline Programmeerimine (NLP University, Santa Cruz, USA), NLP treener – konsultant: Supervisiooni väljaõpe (Der Roten faden Kommunikation Supervision Institut, Saksamaa), Superviisor – töönõustaja, Neuroloingvistiline Programmeerimine (Soome NLP Ühing), NLP master-praktik.

Alexander on mitmete publikatsioonide ning raamatute autor:

 • “Visiit perre ehk peredega töö praktika”, 2002
 • “Peredega psühhosotsiaalse töö aabits” 2004
 • “Koosolekute juhtimise kunst” 2006, Äripäeva Kirjastus
 • “NLP ja juhi mõtteskeemid”, 2012, Äripäeva Kirjastus
 • “Mõtlemise Tarkus”, 2015 Ühinenud Ajalehed 
KOOLITUSVALDKONNAD:  
     
 • Juhtimine - inimeste juhtimine, juhtimiskultuuri arendamine, motivatsioonisüsteemid, juhtide arenguprogrammid
 • Enesejuhtimine ja isiksuse areng - eesmärgid, tasakaal, stressijuhtimine, jpm
 • supervisoon, coaching
 • Läbirääkimised, esinemisoskused, jm.
 • Koostöö organisatsioonis ja meeskonnas
 • Kriisijuhtimine
 • NLP
 • Mälutreening
 • jpm.

Alexander on osalenud mitmete ettekannete ja loengutega erinevatel seminaridel -  oma huumorimeele, laiapõhjaliste teadmisteja karismaatilise isiksusega suudab ta kergesti leida kontakti väga erineva publikuga. Lisaks koolitustele on Alexandri töös oluline osa ka individuaalteraapia ja  - nõustamiseseanssidel ning supervisooni -  ja coachinguprotsesside läbiviimisel. Mitmed juhid on valinud Alexandri enda mentoriks või siis eelistavad koolituda tema juhendamisel individuaalse õppeprogrammi alusel. Ta on ka üks esimesi ja siiani tunnustatumaid NLP-treeningute läbiviijaid Eestis.

 
 

Inna Gorislavskaja

Inna on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala MA ja Akadeemia Nord ülikooli psühholoogia eriala BA spetsialiseerumisega juhtimisele. Alustas karjääri meditsiinivaldkonnas. Lisaks meditsiini- ja psühholoogiaalasele akadeemilisele haridusele on ta omandanud mitmeaastase täiendõppe tulemusena erinevad teraapiasuundi, mis aitavad tal psühholoogia valdkonnas erinevatele meetoditele toetudes leida parimaid lahendusi: saavutanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) - practitioneri taseme, läbinud põhjaliku sisekoolitaja-konsultandi arengukursuse, süvitsi tegelenud kognitiiv-käitumuslikku teraapia ja transaktsiooni analüüsiga. Innal on ka pikaajaline töökogemus nii munitsipaalettevõtetes kui ka ärivaldkonnas erinevatel ametikohtadel, mis on võimaldanud omandada rikkaliku praktilise töökogemuse organisatsiooni hetkeseisu kaardistamisel, koolitusvajaduste hindamisel, koolituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, samuti inimeste ja ka organisatsioonide üldise toimimise tundmaõppimisel ning arengusuundade määratlemisel. Meta-Profit´is alustas Inna koolituste läbiviimist 2001. aastal. Koolitusi viib Inna läbi nii eesti kui vene keeles.


KOOLITUSVALDKONNAD:
     
 • Isiksuse arengu valdkond - enesejuhtimine, stressijuhtimine jms.
 • Koostöö organisatsioonis ja meeskonnas
 • Teenindus- ja müügikoolitused
 • Esmatasandi -  ja keskastmejuhtide koolitused erinevatel teemadel 
 • Suhtlemise- ja  enesekehtestamiskoolitused
 • Motivatsioonikoolitused
 • Haridusasutustele suunatud programmid - arenguvestluste läbiviimine, suhtlemine, koostöö ja tunnustamine jms.
 • jpm.
 
 

 

 

Margus Salumets

  Margus on õppinud Audentes ülikoolis psühholoogia eriala. 2015. aastal on talle omistatud superviisori sertifikaat Helsinki Psychodrama Institute poolt. Ta on läbinud 3-aastase superviisori väljaõppe, pikaajalise sisekoolitaja-konsultandi väljaõppeprogrammi ning saavutanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) practitioneri taseme. Ta on läbinud psühhodraama meetodi rakendaja ja psühhodraama lavastaja (litsentseeritud terapeut) 7-aastase kursuse. 

 
KOOLITUSVALDKONNAD:
 • Müügi - ja teeninduskoolitused
 • Suhtlemiskoolitused
 • Supervisioon
 • Individuaalnõustamine
 • Enesekehtestamiskoolitused
 • Esmatasandi - ka keskastmejuhtide juhtimiskoolitused
 • Pere ja suhetega seotud valdkonnad
 • jpm.
        
 
 
 

Sirle Roots

Sirle on omandanud andragoogika magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning lõpetanud turunduse ja reklaami eriala Akadeemias Nord. Täiendkursuste raames on ta läbinud turunduse ja müügi ning tiimijuhtimise pikaajalised kursused, pikaajalise sisekoolitaja-konsultandi väljaõppeprogrammi ning saavutanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) master practitioneri taseme. Lisaks on Sirle õppinud praktilist grupijuhtimist ja sotsiomeetriat Moreno Keskuses (esimene tase superviisori ja coachi ning Certified practitioner CP õppest, vastab ANSE ja Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group psychotherapy standarditele). Koolitajana alustas Sirle tööd 2010.aastal. Eelnevalt on ta omandanud töökogemusi erinevatel ametikohtadel jaekaubandus -ja meelelahutusvaldkonnas, aidanud luua paremat teeninduskultuuri ning pakkuda uusi võimalusi turundusprojektide kaudu.

Meta- Profit-s on Sirle kanda lisaks sisekoolitaja tööle ka NLP kursuste koordineerimine  ja kliendisuhete hoidmine.

 
 
KOOLITUSVALDKONNAD:
       
 • Enesejuhtimise ja isiksuse arenguga seotud koolitused
 • Koostöö meeskonnas ja organisatsioonis
 • Klienditeenindus- ja müügikoolitused
 • Suhtlemisoskuste arendamise koolitused
 • jpm.

 

 

 

Katrin Roosileht

Katrin on lõpetanud psühholoogia eriala Tartu Ülikoolis ning näitejuhtimise eriala Tallinna Ülikoolis. Ta on omandanud ka kriisinõustaja kutse ning tegusteb hetkel lisaks koolituste läbiviimisele ka kriisinõustajana. Lisaks on ta õppinud psühhodraama lavastajaks Tallinna Psühhodraama Koolis  ning tegutseb psühhodraama gruppide juhendajana.

Koolituste läbiviimisel kasutab Katrin aktiivselt oma varasemas elus omandatud näitlejakutset ja töökogemusi VAT teatris ja Nukuteatris, kaasates inimesi aktiivsesse tegevusse ning leides igaühele just tema jaoks sobiva õppimisviisi. Katrinil on suurepärane omadus liituda grupiga, saavutada hea kontakt koolitusel osalejatega ning tänu tema suurele empaatiavõimele oskab ta igale osalejale pakkuda just selliseid suuniseid ja teejuhiseid, mis igas konkreetses olukorras töötavad kõige paremini. Katrini koolitused on sügavad ja emotsionaalsed - tõsised koolitusteemad on pikitud kvaliteetse huumori ja sooja südamlikkusega, koolituspäeva lõppedes on Katrin saanud grupiga nii "omaks", et sageli kliendid soovivad koolitust jätkata jätkuprogrammiga just karismaatilise koolitaja tõttu.


KOOLITUSVALDKONNAD:
   
 • Suhtlemiskoolitused
 • Enesejuhtimise ja isiksusearengu koolitused
 • Koostöö meeskonnas ja organisatsioonis
 • Klienditeenindus - ja müügikoolitused
 • Suhtlemise - ja enesekehtestamisekoolitused
 • Motivatsioonikoolitused
 • Individuaalnõustamised
 • Stressijuhtimiskoolitused
 • Esmatasandi - ja keskastmejuhtide juhtimiskoolitused
 • Kriisijuhtimine
 • jpm.

Tutvu koolitaja CV-ga

 

Kärt Kase

Kärdi omandatud organisatsiooni psühholoogia magistrikraadiga võrdsustatav haridus Kanadast, pea 20-aastane tegevus personalitöö vallas ja kaheksaaastane töö psühholoogia-nõustamise vallas võimaldavad hästi siduda äri ja inimese. Otsene töökogemus pärineb hotellindusest-toitlustusest, telekommunikatsiooniettevõttest, ehitussektorist; logistika, hulgimüügi, jaemüügi, IT firmast, tootmisest ja toiduainetööstusest, MTÜ-st ning riigi sektorist.
 
Kärdi koolitused on vähem loengud ja rohkem vestlusringid, huumor on olulisel kohal, hea tuju ja rõõmsameelsus loodetavasti nakatavad nagu ka üldiselt rahulik ja neutraalne ehk hinnanguvaba olek. Kuna elu ei ole ole ainult töö, siis osa energiast on suunatud teiste inimeste isikliku elu probleemidele lahenduste otsimisele ja laste halvasti käitumise vähendamise toetamisele. 
 
 
 
 
KOOLITUSVALDKONNAD:
    
 • Esmatasandi - ja keskastmejuhtide juhtimiskoolitused
 • Suhtlemiskoolitused
 • Enesejuhtimise ja isiksuse arengu koolitused
 • Motivatsioonikoolitused
 • Koostöö meeskonnas ja organisatsioonnis
 • Coaching
 • Individuaalnõustamised
 • jpm.
 
 


Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240