Personaliotsingu ja valimise teenus

Organisatsioonidel o­n erinevaid eesmärke ning o­n olukordi, kus majanduslikud ning sotsiaalsed eesmärgid lähevad vastuollu ja ette tuleb võtta personali koondamine. Enamasti o­n tegemist psühholoogliselt raske protsessiga nii koondajate kui koondatavate jaoks.

Meie soovime omalt poolt võimaluste piires aidata nii personalitöötajaid/juhte koondamist organisatsioonis (strateegiliselt) võimalikult hästi ette valmistama ning personali vähe traumeerima. Samuti puudutame nii koondajate kui koondatavate isiksusliku tasakaalu osa selles protsessis.
Koondamise teema raames pakume organisatsioonidele nii lühiajalist koolitust, kui pikemaajalisi nõustamisprotsesse (juhtidele, personalitöötajatele, koondatavatele).

Meta-Profit´i kogenud konsultandid aitavad organisatsioonil koondamisprotsessi läbi viia viisil, mis oleks psühholoogiliselt võimalikult säästev kõigi osapoolte jaoks. Selleks tutvuge palun meie koolituste valikuga, mis puudutavad koondamist.
Juhul kui koondamine o­n juba toimumas või siis läbi viidud, ent inimesed (nii koondatud kui ka alles jäänud) vajavad tuge uue olukorraga kohanemisel, o­n suureks abiks osalemine koos kolleegidega koondamisnõustamisel grupis ja saada ka individuaalset koondamisnõustamist – konsultant aitab olukorda analüüsida ning aidata raskustest üle saada. Tutvuge ettevõttesisese koondamisnõustamise programmiga paremal avanenud lingi alt.

Broneeri aeg: