AvalehtKoolitused /  Isiksuse koolitused

Isiksuse koolitused

Isiksuse koolitused

Kas tasub tegeleda enda isiksuse arendamisega?

Inimene tahab olla parem, saavutada rohkem, jõuda kaugemale… Sageli jääb inimestel aga puudu mingist oskusest, teadmisest, et konkreetsetes situatsioonides efektiivsemal viisil toimida. Siinkohal oleme ISIKSUSE koolituse teemadeks valinud need, mida inimesed o­n meie käest sagedamini küsinud.

Selle peatüki alla o­n paigutatud koolitused, mis o­n eelkõige seotud oma isiksuse arendamisega, personaalsusega, vähem tööga (kuigi loomulikult mängib meie kõigi töises elus rolli ka meie isiksus). Siit leiate võimaluse arendada oma loovust, paika saada oma suhted ajaga ning selle planeerimisega, arendada endas just teie isiku jaoks efektiivseid sisemisi strateegiaid...

Meeldivat õppimist!

Tutvu meie koolitustega:

Aja sisemine juhtimine

See o­n teema, mis seoses kiire elutempoga, seoses kõrgete nõuetega, mida esitatakse inimesele tema enda poolt, kodus, tööl, on saanud väga aktuaalseks...

Emaks olemise kunst

See o­n koolituspäev naistele, kellel o­n pere ja kelle ees seisab keerukas ülesanne toime tulla tuhande asjaga korraga – olla hea ema lastele, käia tööl ja arendada end professionaalselt või ka teenida raha pere ülalpidamiseks, olla ilus hoolitsetud ja terve, hoida toimivana suhe abikaasaga/elukaaslasega või tulla toime hoopis üksikvanemana…

Hea paarisuhte kujundamine (PREP-metoodika alusel)

See koolitus o­n suunatud paaridele, kes soovivad enda suhet veelgi tugevdada või siis seda parandada. Kooselusid o­n erinevaid, o­n neid, mis kulgevad väga hästi ja neid, mis ei toimi kõige paremini...

Isaks olemise kunst

See o­n õpetlik ja humoorikas koolituspäev meestele, kes soovivad enda jaoks leida vastuseid küsimustele, mis o­n seotud enda isarolliga, laste kasvatamisega, pikaajaliste paarisuhetega, pere tasa- kaaluga.

Karjääri jätkamise koolituspäev töötutele

Selle praktilise koolituspäeva sihtgrupp o­n inimesed, kes o­n hetkel töötud ja otsivad järgmiseid võimalusi ning suundi enda tööelus. Töötuksolemise periood o­n paljudele võimalus avastada enda jaoks uued tuuled ning keerata elus järgmine lehekülg.

Loovustreening

Loovustreening on kolmepäevane kursus, mis haarab endasse erinevaid loovusteraapia alaliike, nagu kunsti-, keha- ja mänguteraapia.

Meeste pit-stop

Pit stop (i.k) ehk boksipeatus o­n autospordi maailmas tuntud kui "kiire hooldepeatus". Ka see meeste huumoriga kompaktne koolituspäev o­n mõeldud meestele "läbi astumiseks" ja parema enesetunde saavutamiseks elkõige oma peas...

Minu efektiivsed strateegiad

Kas te olete kunagi mõelnud, miks mõned inimesed o­n teistest edukamad (töös, suhetes, partneri valikul, jne.)?

Naine ja suhted

See vahva koolituspäev o­n mõeldud nendele naistele, kes ei ole veel keskendunud perele (vabatahtlikult või asjaolude sunnil) ning otsivad täpsemalt enda kohta elus, mõtlevad iseenda eesmärkidele, suhetele, tööalasele arengule.

Psühholoogia põhitarkused lapsevanematele

See koolituskursus o­n suunatud kõigile lapsevanematele. Siit saavad enda jaoks kasulikke teadmiseid ja oskusi nii need lapsevanemad, kellel o­n laste kasvatamisel tekkinud keerulised situatsioonid kui ka need, kes sooviksid muresid ennetada ning hoida oma lapsega usalduslikku, arendavat ja positiivset suhet.

Vanavanemate kool

See o­n eriti põnev ja uudne koolitusteema. Pojal või tütrel o­n sündinud laps ning ootamatult o­n see pisike inimene keeranud kogu senise elukorralduse pea peale...

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240