Mis on NLP?

Mis on NLP?

NLP on lühend mõistest NeuroLingvistiline Programmeerimine. NLP on üks rakenduspsühholoogia suundadest, mille fookuses on eelkõige seosed inimese mõtlemise, eneseväljenduse ning toimimise vahel. NLP eesmärk on pakkuda inimesele tehnikaid ja abistada mõtlemismustrite kujundamisel, mis on näidanud end tulemuslikuna näiteks:

Parema sisetasakaalu loomisel.

Inimene muretseb vähem, on rahulikum, tajub vähem stressi.

Meeldivamate suhete kujundamisel.

Inimene mõistab paremini iseendas ning teistes inimestes toimuvat, samuti inimeste erinevusi, mis aitab kasvatada paindlikkust suhtlemises ja teiste osapoolte paremat mõistmist.

Sihipärasel liikumisel enda eesmärkide suunas. NLP on mujal maailmas teada-tuntud tehnoloogia eesmärkide määratlemiseks ja nendeni jõudmiseks. Näiteks põhineb NLP-l Anthony Robbins’i ja veel väga paljude teiste tuntud “gurude” lähenemine.

Elus aktuaalsete probleemide lahendamisel.
NLP-s sisaldub väga palju põnevaid alateemasid, alates mõtlemisprotsesside “anatoomiast” ja lõpetades süsteemsete mudelitega, mis on rakendatavad äris, strateegilises juhtimises jne. Igas vanuses ja haridustasemel inimene, kes tunneb huvi inimese toimimise psühholoogia vastu leiab NLP-st endale midagi.

“NLP on andnud mulle võimaluse näha, kuulda ja tunda, aru saada rohkem iseendast ja teisest inimesest, kui enne õppimist. Selle läbi olen inimestest arusaamises ja mõistmises edukam – mul on alati energiat. Energiat saan ma sellest, et ma mõistan kiiremini ja kergemini kui varasemal ajal. Seda aitab mul teha terve hulk väärtuslikke NLP tehnikaid. Igal tehnikal on oma nimi, aga kõige tähtsam on see, et need töötavad. Tööle hakkavad nad minu jaoks vaid siis, kui ma olen õpitut rakendanud igapäevatöös ja suhtluses ning see hoiab kõrgel minu huvi NLP vastu siiani”.

Anu Polberg, NLP Põhikursuse, Jätkukursuse vilistlane

Meta-Profit on üks pikema kogemusega ja tunnustatumaid NLP väljaõppekursuste läbiviijatest Eestis. Meie esimene NLP väljaõppekursus algas juba 1999. a. NLP-d õpetab Alexander Kotchubei, NLP-trainer (NLP University, Santa Cruz, USA).

Meie juures on võimalik õppida NLP-d nii temaatiliste lühikursuste vormis kui ka läbida NLP tehnoloogiate ja teemade õpe pikema kestvusega väljaõppekursustel, saavutades NLP rahvusvaheliselt tunnustatud tasemed järgmiselt:

NLP Põhikursus (NLP practitioner tase)
NLP Jätkukursus ja Profikursus (NLP master practitioner tase)

NLP teadmised võimaldavad rakendamist väga erinevatel elualadel – juhtimises, teeninduses ja müügis, nõustamistöös, meditsiinis, jne. Paljud meie NLP koolituse läbinud inimesed on aga andnud tagasisidet, et omandatud teadmised on osutunud neile eriti väärtuslikuks suhtlemisel enda pere ja lähedastega.

Lähemat infot NLP-st leiad meie kodulehel www.metaprofit.ee

Ülevaate eelseisvatest NLP koolitustest ja NLP õppimise võimalustest leiad www.nlpkoolitus.ee

VAATA ROHKEM NLP TEEMAL