Metaprofit » Ettevõttest » Meeskond » Inna Gorislavskaja
Inna Gorislavskaja

Inna on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala MA ja Akadeemia Nord ülikooli psühholoogia eriala BA spetsialiseerumisega juhtimisele. Alustas karjääri meditsiinivaldkonnas. Lisaks meditsiini- ja psühholoogiaalasele akadeemilisele haridusele on ta omandanud mitmeaastase täiendõppe tulemusena erinevad teraapiasuundi, mis aitavad tal psühholoogia valdkonnas erinevatele meetoditele toetudes leida parimaid lahendusi: saavutanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) – practitioneri taseme, läbinud põhjaliku sisekoolitaja-konsultandi arengukursuse, süvitsi tegelenud kognitiiv-käitumuslikku teraapia ja transaktsiooni analüüsiga. Innal on ka pikaajaline töökogemus nii munitsipaalettevõtetes kui ka ärivaldkonnas erinevatel ametikohtadel, mis on võimaldanud omandada rikkaliku praktilise töökogemuse organisatsiooni hetkeseisu kaardistamisel, koolitusvajaduste hindamisel, koolituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, samuti inimeste ja ka organisatsioonide üldise toimimise tundmaõppimisel ning arengusuundade määratlemisel. Meta-Profit´is alustas Inna koolituste läbiviimist 2001. aastal. Koolitusi viib Inna läbi nii eesti kui vene keeles.

KOOLITUSVALDKONNAD:

  • Isiksuse arengu valdkond – enesejuhtimine, stressijuhtimine jms.
  • Koostöö organisatsioonis ja meeskonnas
  • Teenindus- ja müügikoolitused
  • Esmatasandi – ja keskastmejuhtide koolitused erinevatel teemadel
  • Suhtlemise- ja enesekehtestamiskoolitused
  • Motivatsioonikoolitused
  • Haridusasutustele suunatud programmid – arenguvestluste läbiviimine, suhtlemine, koostöö ja tunnustamine jms.
  • jpm.