Metaprofit » Koolituskalender » Läbirääkimiskoolitus “Professinaalsete läbirääkimiste juhtimise tehnoloogiad”

“PROFESSIONAALSETE LÄBIRÄÄKIMISTE JUHTIMISE TEHNOLOOGIAD”

Koolituse toimumisaeg:  5.november 2019, 10:00 – 17:00

Toimumiskoht:     Meta-Profiti Koolituskeskus, Madara 29/1,Tallinn

Professionaalne läbirääkija peab teadvustama, milline on organisatsiooni taotletav maine/läbirääkimiskultuur, milline on läbirääkija mõjujõud ja positsioon antud konkreetsetel läbirääkimistel, millised on võimalikud baasstrateegiad, kuidas ette valmistada iseenda isiksust nii, et olla mõjuv ja veenev, milliseid taktikaid ja mõjutamisviise saab läbirääkimistel kasutada, kuidas partnerit häälestada, väljuda vajadusel „vastu seina surutuse“ olukorrast, jpm. Koolituspäeva  jooksul käsitleme eri teemade raames ka läbirääkimisprotsessi tüüpvigu, millega võidakse igas läbirääkimisetapis kokku puutuda ja edutegureid, millele kindlasti tähelepanu pöörata. Keskendume palju osalejate enesekindluse tõstmisele ja enesejuhtimise parendamisele, et nad suudaksid jääda ka keerulisemates olukordades tasakaalukaks, oskaksid enda seisukohti kaitsta, argumenteerida ja saavutada koostöös teiste osapooltega tulemuslikult kokkuleppeid.

KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID:
 • Suurendada osalejate enesekindlust ja toetudes enda isiksuse eripäradele kujundada isikupärast ning mõjuvat läbirääkimisstiili.
 • Õppida enam saavutama läbirääkimistele seatud eesmärke, soovitud tulemusi.
 • Õppida läbirääkimispartnerit juhtima ning mõjutama.
 • Teadvustada, missugused on läbirääkijate tüüpvead ja tulemuslike läbirääkimiste eduteguri

KOOLITUSE TEEMAD:

 • Ettevalmistus läbirääkimistel. Enda ja partneri positsioonide analüüs . Lähtuvalt oma positsioonist eesmärkide määratlemine, miinimum- ja maksimumtulemus. Lähtuvalt positsioonist sobiva läbirääkimiste baasstrateegia valik.
 • Isiksused läbirääkimistel. Iseenda ja partneri isiku eripärade analüüs ja nendega arvestamine suhtlemisprotsessis.
 • Pingevaba suhtlemise tehnikate rakendamine probleemsetes läbirääkimissituatsioonides. Praktilised vahendid – viisid-võtted partneri mõjutamiseks, läbirääkimiste juhtimiseks soovitud suunas.  Toimetulek rünnakutega ja manipulatsioonidega. Kontakti korrektne ja kindlameelne lõpetamine raske kliendiga.

ÕPPEMATERJALID:

Iga osaleja saab õppematerjalid.

KOOLITAJA:

Koolituse läbiviijaks on Meta-Profiti kogenud koolitaja, superviisor, NLP trainer Alexander Kotchubei.

KOOLITUSE AJAKAVA:

 • 9.45-10.00 kogunemine, tervituskohv
 • 10.00-11.30 koolitus
 • 11.30-11.45 kohvipaus
 • 11.45-13.00 koolitus
 • 13.00-14.00 lõuna
 • 14.00-15.30 koolitus
 • 15.30-15.45 kohvipaus
 • 15.45-17.00 koolitus

TÕENDID:

Osalejad saavad koolituse läbimise kohta Meta-Profiti tõendi (EHISe registreering).

KOOLITUSE HIND:

2-päevase koolituse hind 1-le osalejale on 195 eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Hind sisaldab: 1-päevast koolitust, kohvipause ja lõunasööki, õppematerjale ning tõendit.

Soodustused:

– 2-e ja enama osaleja korral ühest ettevõttest/asutusest -10%,

 Lisainfo ja registreerumine: meie@metaprofit.ee; tel: 6461380

Registreeru koolitusele:

Tagasi koolituste pealehele