Metaprofit » Koolitused » Koolitused ameti järgi
Koolitused ameti järgi

Hea valdkonnajuht, järgnevas valikus aitame leida just Sinu ametile aktuaalseid teemasid, mis me oleme välja valinud Meta-Profiti laiast koolitusspektrist.

Tutvu meie esmaste soovitustega ja laienda teemaderingi organisatsioonile suunatud arenguvahendite alt.

Hea tippjuht, siit leiad mitmeid kaasaegseid, praktilisi ja terviklikke koolitusi oma meeskonna ja juhtide arendamiseks. Erineva fookusega koolitused aitavad tõsta juhtide psühholoogilist kompetentsust organisatsiooni juhtimisel ja omandada süsteemne mudel juhtimisolukordade analüüsiks ning muutuste sisseviimiseks.

Koolitused»

Hea personalijuht, Meta-Profit treeningute peamise eripärana on meie püsikliendid läbi aastate välja toonud teistsugust, värsket lähenemist klassikalistele ärijuhtimise teemadele, süsteemsust kliendi koolitusvajadutele lahenduse leidmisel ning praktilisust. Personalijuhid on pidevalt otsingutel enda organisatsiooni töötajate jaoks sobivaimate arendustoodete leidmiseks. Peamiselt viime ellu kliendi vajadustele kohandatud või täiesti uusi kliendi jaoks väljatöötatud programme “rätsepatöö” põhimõttel, mis arvestavad konkreetsele koolitusele või arendusprogrammile seatud eesmärke, osalevaid sihtgruppe, planeeritud tulemusi, eelistatavaid meetodeid, korralduse eripärasid.

Ka personalijuht ise ei tohiks varju jääda kui planeeritakse arendustegevusi. Lisaks spetsiifiliselt erialasele täiendõppele, mida pakuvad erialaorganisatsioonid, leiate meie poolt pakutavana kindlasti midagi iseendale. Meie “hitt” personalitöötajatele pakutavatest koolitustest on olnud väga praktiline ning paljusid psühholoogilisi nippe sisaldav Personalivaliku Kunst koolitus.

Koolitused»

Hea müügijuht, siit leiad kitsama ning laiema fookusega koolitusteemasid, et suurendada oma müügimeeskonna professionaalsust ning arendada töötajate oskusi lisamüügi sooritamiseks tavapärase kliendisuhtluse sees. Jagame professionaalseid tööriistu müügioskuste „arsenali” avardamiseks, sealhulgas psühholoogilisi müügitehnikaid, millega klienti teadlikumalt läbi müügiprotsessi juhtida ning head kontakti luua.

Koolitused»

Keskastmejuhi positsioon organisatsioonis on üks keerukamaid, milles tuleb ühendada erialased teadmised ning juhtimisoskused, hea isiksuslik baas ja oskuslik suhtlemine. Tuleb tähelepanelikult jälgida juhi rolli tasakaalu erinevate osapoolte mõjutuste sees.

Siit leiate teemasid juhile kui isiksusele, enda inimeste juhtimise kompetentsi arendamiseks, suhtlemisoskuste täiendamiseks, kui ka koolitusi, millele toetudes saate kaasa aidata oma meeskonna arengule ja suurendada meeskonnaliikmete valmidust koostööks, pingutamiseks ühiste eesmärkide nimel.

Koolitused»

Hea tootmisjuht, aitame Sul arendada juhtimis- ja koostööteemasid, et toetada oma meeskonna jõudlust ja koostöövalmidust ning käivitada meeskonnasisest energiat.
Avasta meie innovaatilise mõtlemise koolitusfookus, et julgustada meeskonda igapäevaselt genereerima ja pakkuma ideid ning õppida selleks uudseid psühholoogilisi tehnikaid (NLP), mida saad kasutada nii individuaalselt kui meeskonna loovuse arendamiseks.

Koolitused»