Metaprofit » Koolitused » Isiksuse koolitused » Isaks olemise kunst

 

See o­n õpetlik ja humoorikas koolituspäev meestele, kes soovivad enda jaoks leida vastuseid küsimustele, mis o­n seotud enda isarolliga, laste kasvatamisega, pikaajaliste paarisuhetega, pere tasakaaluga.
Kui perre sünnivad lapsed, o­n meestel sageli keerukam kohaneda uue olukorraga. Vahel o­n öeldud, et emadus o­n bioloogiline, ent isadus sotsiaalne… Paljud mehed ei ole päris kindlad, kas nad käituvad õigesti, kas nad annavad head eeskuju, kui palju nad peaksid lapsele/lastele pühendama oma aega, jpm. Hea o­n sellise küsimused enda jaoks läbi mõelda ja ka väljastpoolt sellekohaseid teadmisi saada. Koolitusgrupi suurus o­n kuni 15 inimest ja koolitus toimub teoreetilise teemakäsitluse, arutelude vormis.

  • Mida meie lapsed „üles korjavad”. Mis o­n see, mida ma ise olen „korjanud” lapsena (kogemused, suhtumine, mõtted) ja sestpeale endaga läbi elu kandnud. Kui palju ma annan seda edasi oma lastele. Mida ma tahan, et nad saaksid ja kuidas sinnapoole liikuda.
  • (Meeldiv) hüpe tundmatusse. Saan lapsevanemaks. Meeste sisereaktsioonid. Kuidas kohaneda uue rolliga, uute kohustustega ja mõnede loobumistega. Rongaisa sündroom ja selle põhjused.
  • Laps „trügib vahele”. Naine ei ole enam ainult minu. Tõrjutud mees isana. Tõrjutud meeste psühholoogia.
  • Mees mitmendal ringil (minu, sinu, meie lapsed). Kaasnevad tüüpilised keerukad situatsioonid ja nendega toimetulek. Millele toetuda, et uut tüüpi suhted/pered püsiks võimalikult suures harmoonias.
  • Abikas(s)a roll. Mille kaudu mehed peres end vajalikuna tunnevad või ei tunne…
  • Minu aeg. Mind vajavad inimesed, tegevused… Enda jagamise oskused ja rahulolu.
    Minu reeglid ja (naise) reeglid. Kuidas luua koostoimimiseks optimaalne raamistik?

Koolitaja: Margus Salumets, kogenud koolitaja-konsultant, ühtlasi mees ja kahe lapse isa.

Koolituse kestvus: 1 päev (10.00-17.00)

 

Telli koolitust: