Metaprofit » Koolitused » Isiksuse koolitused » Psühholoogia põhitarkused lapsevanematele

 

 

See koolituskursus o­n suunatud kõigile lapsevanematele. Siit saavad enda jaoks kasulikke teadmiseid ja oskusi nii need lapsevanemad, kellel o­n laste kasvatamisel tekkinud keerulised situatsioonid kui ka need, kes sooviksid muresid ennetada ning hoida oma lapsega usalduslikku, arendavat ja positiivset suhet.

Olles teinud praktilist tööd väga paljude perede, laste ja noorte nõustamisel, o­n koolitaja kogemus see, et väga sageli teevad lapsevanemad lihtsaid vigu, mille tagajärjeks o­n aga see, et tekivad konfliktid lapsega, kaotatakse usaldus nende silmis, laps ei kuula sõna või tekivad juba sügavamad probleemid. Lapsevanema oskuste ja teadmiste, sobivate kasvatusmeetodite tundmaõppimise kaudu o­n võimalik selliseid vigu sageli vältida.

Koolitus o­n praktiline, sisaldab mitmeid harjutusi ja paljude näidete arutelu. Koolitusele o­n oodatud nii lapsevanemad koos kui ka üksi.

Koolituse põhiteemad:

  • Laste arengu etapid ja nendega arvestamine. Kuidas kasvada koos lapsega.
  • Käitumise nelinurk – efektiivse suhtlemise mudel.
    Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine
  • „Ukse avamise“ meetodid lapsega suhtlemisel
  • Lapse tingimusteta omaksvõtt ning seda väljendav mitteverbaalne keel
  • Lapse probleem- “12 ühe vastu” ehk mis takistab meil last kuulamast.
  • Lapse käitumise positiivne ja negatiivne kinnistamine.

 

Kestvus: 2 päeva (1+1 päeva)

 

Telli koolitust: