Metaprofit » Koolitused » Juhtimiskoolitus „Juhi 5 + mudel – efektiivse organisatsiooni loomine“

 

 

Koolitus põhineb juhtimismudelil 5+ (Meta-Profit ©), mis annab vastused järgmistele põhiküsimustele:

 1. Mida me teeme ja kuidas me teeme? Kas meie protsessid on alati ülesehitatud selgelt ja mittedubleerivalt?
 1. Millised me seejuures oleme ja kui hästi me sobime? Kas töötaja sobib just antud konkreetsesse protsessi? 
 1. Mis meid ühendab või mis meid lahutab? Milline on meie ühine kuktuur ja milliseid väärtusi me kanname? Millised me tahaksime olla?
 1. Milline on meie sisemine mootor? Kas me panustame liiga vähe, optimaalselt või põletame end liiga palju?
 1. Kui tulemuslikud me oleme? Mis on meie edu võti?

 Antud koolitusprogrammi märksõnaks on praktilisus – koolitus sisaldab nii teooriat kui ka rohkelt elulisi näiteid, situatsioone, harjutusi, ülesandeid ning diskussioone.

 

KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID: 

 • Õppida nägema juhtimist kui süsteemset ja terviklikku protsessi, õppida praktikas nägema juhtimiselementide toimimist.
 • Osata ennast analüüsida ja hinnata enda tugevusi ning võimalikke riske juhi rolli täitmisel.
 • Teadvustada juhi rolli olulisust eeskujuna, omavalitsuse/organisatsiooni väärtuste kandjana.
 • Õppida tundma juhtimismudelit 5+ (Meta-Profit ©) ning selle elemente ja nende mõju omavalitsuse meeskonna juhtimisel ja kitsaskohtade parendamisel.  

 

KOOLITUSE TEEMAD: 

 

1. Efektiivse juhtimise elemendid.

 • 5+ mudel (Meta-Profit ©) kui terviklik pilt efektiivsest juhtimisest.
 • Protsessid – Mida me teeme ja miks me teeme?  Juhtimisprotsesside toimimine.  Suhete – ja suhtlemisprotsessid.  Protsesside tasakaal. Selle olulisus organisatsiooni edasiliikumisel.
 • Isiksus – Kui hästi me sobime protsessidesse? Isiksuse psühholoogiline tasakaal. Isikuste profiilid. Isiksuste tasakaalustamatuse mõju kultuurile.
 • Kultuur – Mis meid ühendab? Kultuur ja protsessid. Isiksused ja kultuur. Kultuuri efektiivsus protsesside teostamiseks. Kultuuri ökonoomilisus.
 • Energia – Milline on meie sisemine mootor? Optimaalne energia tööprotsesside jaoks. Kuidas säilitada aktiivsust ning mitte ülemääraselt väsida või langeda stressi.
 • Efektiivsus – Mis on meie edu võti? Kriteeriumite vajalikkus efektiivsuse mõõtmiseks. Kas kriteeriume saab täita olemasoleva iskute ressursiga.  Kultuuri ja üksikisikute roll kriteeriumite täitmisel. Kas kriteeriumite täitmiseks on olemas tugi ja vahendid?

 

2.Juhi roll ja isiksus. 

 •  Juhi rolli põhisisu.
 • Hea juhi põhiomadused, isiksuslikud jooned.
 • Juhi põhioskused: isiksuste profiilid – kuidas inimesi lugeda?
 • Tugevuste ja nõrkuste analüüsi oskused.

 

3.Juhi põhifunktsioonid.  

 • Peamised funktsioonid, mida iga tasandi juht peab oma töö käigus täitma.
 • Tööprotsessile ja inimestele suunatud funktsioonid; seosed usaldusega, vastutusega, võimuga, töötajate arendamisega, kaasamisega.
 • Millal delegeerida ja millises ulatuses?

 

 

Telli koolitust: