Metaprofit » Koolitused » Klienditeenindus » Klienditeeninduse hea algus I
Klienditeeninduse hea algus I

Sellel kursusel o­n meie fookus klienditeenindaja omadustel/oskustel ning organisatsioonikultuuri arendamisel, nende tegurite seostel kvaliteetse teeninduse, teeninduskultuuriga.

See o­n kursus, kuhu o­n koondatud igale klienditeenindajale (igale kliendiga kokku puutuvale organisatsiooni töötajale), ning igale kliendikesksele organisatsioonile vajalike teadmiste ja oskuste I osa.

Treeningu iseärasuseks o­n see, et tegemist pole tavapärase koolitusega, vaid pigem töönõustamisprotsessi + koolitusega. Selline kombinatsioon aitab järk-järgult muuta kujunenud hoiakuid klienditöösse organisatsioonis.

Samuti o­n selle treeninguga kaasnevaks oluliseks kasuteguriks just teie firma jaoks efektiivsete klienditeenindusmudelite väljatöötamine ja rakendamine. Edu võtmeteguriks o­n siin klienditeenindajate haaramine reeglite väljatöötamise protsessi, mis o­n oluliseks eelduseks nende reeglite omaksvõtmisel ning ka rakendamisel oma igapäevastesse tegevustesse.

  • Klienditeenindaja oskused ja omadused, mis peaksid kuuluma iga klienditeenindaja “seljakotti”. Millised o­n minu omadused/oskused. Millised neist toetavad mind minu töös ja millised takistavad.
  • Omadused, mis aitavad olla tõeline klienditeenindaja (empaatilisus, aktiivne ja positiivne eluhoiak, hea pingete ja stressi taluvus, jne.) – kuidas neid endal arendada.
  • Efektiivse klienditeenindaja segavad faktorid (stress, väsimus, nõrk motivatsioon, madal rahulolu) – kuidas neid juhtida.
  • Kaasaegse firma klienditeeninduskultuuri koostisosad. Milles nad väljenduvad. Kuidas neid meie firmas arendada.
  • Millised o­n meie firma ühised põhimõtted ja reeglid klienditeeninduses, mis aitavad meil teha tööd veel paremini ja mis o­n olulised kõigi jaoks. Kas ka mina usun nendesse reeglitesse ja käitun iga päev nende järgi. Kuidas muuta reegleid “elujõulisemaks”.

Sihtgrupp: Kõik organisatsiooni töötajad, kes oma töös puutuvad kokku kliendiga.

Hind: küsi hinnapakkumist!

Kestvus: 2 päeva (soovitavalt 1+1 päeva)

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab aga koolituse alati korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

 

Telli koolitust: