Metaprofit » Koolitused » Klienditeenindus » Teeninduskultuur meie firmas
Teeninduskultuur meie firmas

Professionaalse klienditeeninduse arendamine meie firmas

Käesolev kursus o­n hea nendele organisatsioonidele ja klienditeenindajatele, kes o­n varem õppinud klienditeenindust, kellel o­n põhiteadmised ja – oskused olemas. Puutudes kokku oma igapäevases töös erinevate situatsioonidega, soovivad nad värskendada enda teadmisi, õppida lisaoskusi, analüüsida konkreetseid situatsioone. Siin o­n fookus kõikidele koostisosadele (isiksus, protsess, klient ja kultuur), samas vaatame neid elemente tervikuna (süsteemselt). Kursus sisaldab palju praktilisi harjutusi ja ülesandeid.

  • Klienditeenindusprotsessi kitsaskohtade analüüs
  • Efektiivsete firmade klienditeeninduskultuur
  • Töötajate “kinnijäämiste” analüüs klienditeenindusprotsessis
  • Klienditeenindaja tõekspidamised ja väärtused, nende sobivus firma teeninduskultuuriga
  • Kliendi suunamine, juhtimine ja konsulteerimine
  • Mida kliendid tänapäeval ootavad klienditeenindajalt?
  • Kaasaegsed nõuded klienditeeninduses/klienditeenindajale

Sihtgrupp: Kõik organisatsiooni töötajad, kes oma töös puutuvad kokku kliendiga

Hind: küsi hinnapakkumist!

Kestvus: 2 päeva (soovitavalt 1+1 päeva)

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka suuremale grupile.

Märkused: firmasisene koolitus

 

Telli koolitust: