Metaprofit » Koolitused » Klienditeenindus » Klienditeeninduse lingvistika
Koolitus " Klienditeeninduse lingvistika "

 

Klienditeenindajad on need, kes  puutuvad enamasti esimestena kokku klientidega ja teenindajate tööst kujuneb ka klientide jaoks asutuse kuvand. Teenindusprotsessis on oluline märgata ja kasutada lingvistilisi detaile – sõnu, hääletooni, lauseehitust, kliendi hoiakuid – kõike seda, mis aitavad olla paremini abiks olla tagamaks parimat tulemust.

KOOLITUSE TULEMUSEL OSALEJA:

 • saab teadmisi ning suurendab arusaama sõnade ja lausete psühholoogilisest mõjust suhtlemisprotsessis,
 • suurendab arusaama enda rollist kui ettevõtte kuvandi kandjast,
 • saab töövahendi teenindussituatsioonide efektiivsemaks lahendamiseks teenindusmaatriksi näol,
 • saab ülevaate liitumprotsessi olulisusest ning õpib kasutama erinevaid liitumistehnikaid ja – võtteid suhtlemissituatsioonides.

KOOLITUSE TEEMAD:

 • Lingvistika ja sõnakasutuse olulisus nii sise- kui väliskliendiga suheldes.
 • Sõnakasutuse olulisus ettevõtte kuvandi loomisel.
 • Teenindaja kui ettevõtte „visiitkaart“.
 • Teeninduslingvistika maatriks.
 • Sõnade mõju suhtlemisel.
 • Metafooride kasutamine teeninduskontekstis.
 • Liitumine, kui eduka kliendisuhtluse alus.
 • Praktikum.

Koolitusi viime läbi eesti, vene või inglise keeles. Lisainfo: meie@metaprofit.ee, tel: 6461380.

 Telli koolitus: