Metaprofit » Koolitused » Meeskonnatöö
Meeskonnatöö koolitus

Igas organisatsioonis o­n suuremal või väiksemal määral vajadus meeskonnatöö järele.

See võib tekkida seoses konkreetsete ülesannete lahendamisega organisatsioonis (näit. uue toote väljatöötamine; uue kauba, teenuse turule toomine). Samuti võib kogu organisatsiooni töökorraldus eeldada meeskonnatööd.

Meeskonnatöös osalevad konkreetsed inimesed oma konkreetsete soovide, eesmärkide, vajaduste ja oskustega. Siit lähtub meeskonnatöö efektiivsuse põhiküsimus –

kuidas arvestades konkreetsete inimeste võimeid, oskusi ja “iseärasusi” kujundada meeskonnatööd tulemuslikuks ning vähendada võimalikke arusaamatusi/pingeid?

Meie meeskonnatöö treeningud keskenduvad erinevatele fookustele antud teema raames – meeskonna ühtsuse või funktsionaalsuse suurendamisele, konfliktide ennetamisele või nende lahendamise oskustele, jne. Meeskonnatöö treeninguid viime läbi vaid sisekoolituste vormis.

Selle koolituse tähelepanu all on see, kuidas meeskonnana saavutada efektiivsemat koostööd. Selleks tuleb meil saada ülevaade, mida üldse tähendab ja sisaldab hea koostöö ning õppida ühiselt ületama oma meeskonna kitsaskohti. Teil on võimalik oma meeskonnale läbi viia kas kompaktne ühekordne koolitus, mis annab uusi teadmisi, oskusi ja positiivset koostöökogemust või siis arendada oma meeskonda põhjalikumalt samm-sammult: liikudes teemade käsitlemisega lõbusa ja mängulise sissejuhatava koolituse juurest üha enam omavahelise koostöö parandamise viiside ja kokkulepete suunas.

Loe rohkem »

See koolitusprogramm on orienteeritud positiivsuse tugevdamisele või kujundamisele meeskonnas. Mis aitaks meie meeskonna sisekliimat nihutada veelgi enam plusspoolele? Mille kaudu saaksime seda mõjutada? Koolitus toimub mängulises ja aktiivses vormis ning keskendub ainult ja ainult positiivsele.

Loe rohkem »

Antud koolitusprogrammis me keskendume nii igaühe enda kui ka kolleegi isiksuseomaduste tundmaõppimisele. Iga tugevuse taga on nõrkus ja vastupidi. Tuleb välja, et meie ülemõtlev  kolleeg on samas ka ettevaatlik ja tähelepanelik, mis ei ole ju halb. Ning et just see ülimalt täpsusele ja korralikkusele orienteeritud kolleeg on see, kes aitab teistel tähtaegadest kinni pidada. Ka see kolleeg, kes on ülipühendunud negatiivsete tagajärgede kartuse hirmust on just see, kes hoiab lippu kõrgel eesmärgi saavutamisel.  Õpime tundma enda meeskonnaliikmeid, loome koos terviku.

Loe rohkem »