Metaprofit » Koolitused » Midagi uut ja põnevat
MIDAGI UUT JA PÕNEVAT

Meie „Uus ja põnev“ rubriigist leiate koolitusteemad, mis on just viimasel ajal aktuaalseks muutnud.

Need koolituseteemad  on oma sisu poolest unikaalsed ja eriti ajakohased. Maailm areneb ja muutub meie ümber iga päev ja esile kerkivad teemad, mis inimesi üha enam mõjutavad  – kuidas ära tunda valetamist, kuidas efektiivsemalt juhtida oma mõtteid ja mitmed teised teemad, millega oleme seotud nii tööalases kui eraelus.

Miks inimesed valetavad? Valetaja tüübid ja valetamise tunnused…

Kuidas valetamist töökeskkonda lubatakse, kuidas see seal kasvab ja kuidas seda enda huvides/teiste vastu ära kasutatakse. Selle omapärase teema käsitlemisega tegelemegi „Piir tõe ja vale vahel ehk valetamise avastamise koolitusel“.

Tutvu lähemalt ka teiste teemadega, mida siin välja pakume. Siit leiad uut ja põnevat, teistmoodi koolitusi, mida mujalt ei saa.

Koolitus julgustab osalejaid igapäevases tööprotsessis olema innovaatilisem, nägema suuremat pilti ja olema avatum uutele vaatenurkadele. Koolitus on üles ehitatud toetudes praktilistele psühholoogilistele tehnikatele (NLP), mida saab kasutada tõhusalt nii individuaalselt kui ka meeskonnana.

Loe rohkem

“Õige mõtlemise” koolitusprogramm pakub osalejatele võimaluse tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid paremini suurt infohulka hallata ja meelde tuletada. Süsteemsemalt ja efektiivsemalt planeerida tööülesandeid, eristada olulist ebaolulisest. Koolitusprogramm aitab arendada mälu, mõtete juhtimist ja süsteemsust, hoida suures infotulvas põhifookuses tähtsamaid asju ning osata unustada ebaolulisemaid.

Loe rohkem

Igaüks meist hoiab oma mõtlemise põhifunktsioonid nii korras kui võimalik, et need aitaksid igapäevase elu väljakutsetega optimaalse energiakuluga toime tulla. Miks aga inimesed sageli ei ole rahul enda võimetega sündmuste meelespidamise osas? Miks taas ja taas otsitakse mälu parandamise „imetehnikaid“? Inimesed kehtestavad märkamatult endale üha kõrgemaid ja kõrgemaid nõudmisi ning lõpuks tunnevad, et kõik, mis peaks olema „silme ees“,  seal paraku ei ole. Selle tulemusena tekib pretensioon iseenda mälule, mis sunnib otsima mälu arendamise parimaid praktikaid. Millised teadmised, tehnikad ja lahendused sobivad aga sinule?…

Loe rohkem

Paljud meie seast ei pea väikest valetamist või tõe mugandamist vastavalt vajadusele mitte eriti märkimisväärseks patuks. Nii võiks ju eeldada, et valetamisse suhtutakse soosivalt, sest seda on viljelenud kõik – kes rohkem, kes vähem. Siiski, hoolimata valetamise laiast universaalsusest ei pea avalik arvamus seda tegevust tunnustatud ja aktsepteeritud tegevuseks.

Paljud meie seast ei pea väikest valetamist või tõe mugandamist vastavalt vajadusele mitte eriti märkimisväärseks patuks. Nii võiks ju eeldada, et valetamisse suhtutakse soosivalt, sest seda on viljelenud kõik – kes rohkem, kes vähem. Siiski, hoolimata valetamise laiast universaalsusest ei pea avalik arvamus seda tegevust tunnustatud ja aktsepteeritud tegevuseks.

Praeguste külmade ilmade ja päikesedefitsiidiga kogevad paljud meist energiapuudust ja tulemuslikkuse langust. Ka parimad töötajad võivad tunda, et rutiin kipub igapäevakaaslaseks saama ja raske on ennast lainele saada – paratamatult kajastub see ka tulemustes.

Loe rohkem

Sageli tunnevad suhteliselt rutiinset igapäevast tööd tegevad meeskonnad pikaajalise töö järel motivatsioonikriisi ja muutuvad passiivseteks, sellele vastukaaluks on oluline tugevdada nii meeskonda tervikuna kui anda tuge igale üksikule töötajale.
Põhieesmärkideks oleme seadnud pakkuda osalejatele võimalust tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid saavutada suuremat rahulolu igapäevasest tööst ning oma tegevusest. Iga professionaalse edu eelduseks on eelkõige hea isiksuslik baas – optimaalne energeetiline seis, positiivne eelhäälestus ja toetavad mõttemustrid.
Koolitus aitab inimestel asju uuest vaatenurgast näha ja annab uusi ideid, kuidas ise ennast motiveerida.