Metaprofit » Koolitused » Midagi uut ja põnevat » Psühholoogiline koostöö arendamise treening „Pai tegemise koolitus”
Psühholoogiline koostöö arendamise treening "Pai tegemise koolitus"

Selle koolituse eesmärgiks on, et töötajad hakkaks enam väärtustama ennast ja oma tööd, õpiksid analüüsima iseennast ja teisi, oskaks leida töökeskkonnas neid impulsse, mis annavad positiivse laengu ning samuti pakkuma „paisid” oma kolleegidele. Teistega arvestamine, üksteise tunnustamine ning tugevnev ”meie”-tunne kujundab kollektiivi igapäevast tööd ja õhkkonda oluliselt mõnusamaks.

Tunnustamine võib tunduda lihtne ja mõnele on see jällegi harjumatu tegevus. Mõni inimene vajab seda palju ning mõni üldse mitte. Mõni soovib avalikku kiitust, mõni vaikset õlalepatsutust, mõni omavahelist vestlust, mõni hoopis rahalist preemiat. Koolitusel ongi oluline lisaks käsitletavatele teemadele paremini tundma õppida oma kolleege – kui palju ning millisel viisil keegi vajab seda paid. Millised on meie psühholoogilised eripärad ning mõtlemisviiside erisused?

Oluline on üles leida ka ”positiivsuse lekked” kollektiivis – kas üldist meeleolu viivad alla hommikused uudised ajalehes, abivalmiduse vähesus, kolleegi pidev valjul häälel kurtmine, isiklikud probleemid?… Milliste lekete mõju on võimalik ühiselt vähendada?

Koolituse eesmärgid:

 • Arendada töötajates meie-keskset mõtlemist, enam väärtustada iseennast, oma meeskonda ja oma tööd.
 • Õppida kujundama töökeskkonda ja psühholoogilist õhkkonda positiivsemaks ning võtma isiklikku vastutust selle eest.
 • Õppida paremini tundma iseenda ning kolleegide eripärasid tunnustamise valguses ning õppida „pai tegemist”.
 • Leida meeskonna positiivsuse allikad ja võimalikud takistused nendele.
 • Tundma ja kasutama õppida konstruktiivseid suhtlemistehnikaid keerulisemates olukordades.

TEEMAD:

 • Efektiivse koostöö mudel „5+”, selle elemendid ja omavaheline koosmõju positiivsema töökeskkonna kujundamisel.
 • Hästi toimiva meeskonnatöö psühholoogilised põhireeglid. Kas meie kultuur soosib tunnustamist.
 • Isiksused tunnustamisvajaduse ja pai-saamise valguses. Kui palju me vajame positiivset tagasisidet töökeskkonnas ja millisel viisil. Mõned eneseanalüüsi võimalused ning kolleegide eripärade märkamine.
 • Enesejuhtimise oskused kui alus positiivsele kollektiivile. Kust leida positiivsust ja mis annab inimestele töökeskkonnas „särtsu”.

Peamised toetavad suhtlemisoskused tööl – kuidas suhtlemisel anda võimalikult enam positiivseid sõnumeid ja säästa üksteist ja iseennast tarbetutest pingetest.

Teemakäsitlus, grupitööd, arutelud, situatsioonide analüüs, psühholoogilised mängud, harjutused..

Koolitusel kasutatavad psühholoogilised meetodid:
Kõigi Meta-Profiti rakenduslike meetodite seast oleme antud koolitusprogrammi läbiviimiseks valinud järgmised:

 • NLP e. neurolingvistiline programmeerimine (viimastel kümnenditel maailmas ja üha enam ka Eestis suurt tunnustust leidnud rakenduspsühholoogia haru, mille märksõnadeks on kõrge rakenduslikkus ja efektiivsus. Samuti on NLP eripäraks eesmärk omandada uus teadmine/oskus kiirelt ja kvaliteetselt)
 • Action learning – õppimine mängu ja aktiivtegevuste kaudu.

Sihtgrupp: soovituslik kõikidele

Grupi suurus:optimaalne grupi suurus on kuni 15 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

Kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: