Metaprofit » Koolitused » Motivatsioon
Motivatsioon

Sageli tunnevad suhteliselt rutiinset igapäevast tööd tegevad meeskonnad pikaajalise töö järel motivatsioonikriisi ja muutuvad passiivseteks, sellele vastukaaluks on oluline tugevdada nii meeskonda tervikuna kui anda tuge igale üksikule töötajale.

Enamasti on töötajad ise sarnases situatsioonis välja toonud vajadust leida endas uut energiat, suurendada usku oma töö efektiivsusesse ja firma väärtustesse, toetada positiivset mõtlemist ning saada uusi teadmisi, arenguvõimalusi.

Koolitusel pakume osalejatele võimalust tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid saavutada suuremat rahulolu igapäevasest tööst ning oma tegevusest. Iga professionaalse edu eelduseks on eelkõige hea isiksuslik baas – optimaalne energeetiline seis, positiivne eelhäälestus ja toetavad mõttemustrid.

Loe rohkem »

Sageli tunnevad suhteliselt rutiinset igapäevast tööd tegevad meeskonnad pikaajalise töö järel motivatsioonikriisi ja muutuvad passiivseteks, sellele vastukaaluks on oluline tugevdada nii meeskonda tervikuna kui anda tuge igale üksikule töötajale.
Põhieesmärkideks oleme seadnud pakkuda osalejatele võimalust tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid saavutada suuremat rahulolu igapäevasest tööst ning oma tegevusest. Iga professionaalse edu eelduseks on eelkõige hea isiksuslik baas – optimaalne energeetiline seis, positiivne eelhäälestus ja toetavad mõttemustrid.
Koolitus aitab inimestel asju uuest vaatenurgast näha ja annab uusi ideid, kuidas ise ennast motiveerida.

Loe rohkem »

“Õige mõtlemise” koolitusprogramm pakub osalejatele võimaluse tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid paremini suurt infohulka hallata ja meelde tuletada. Süsteemsemalt ja efektiivsemalt planeerida tööülesandeid, eristada olulist ebaolulisest. Koolitusprogramm aitab arendada mälu, mõtete juhtimist ja süsteemsust, hoida suures infotulvas põhifookuses tähtsamaid asju ning osata unustada ebaolulisemaid.

Loe rohkem »

Praeguste külmade ilmade ja päikesedefitsiidiga kogevad paljud meist energiapuudust ja tulemuslikkuse langust. Ka parimad töötajad võivad tunda, et rutiin kipub igapäevakaaslaseks saama ja raske on ennast lainele saada – paratamatult kajastub see ka tulemustes…

Loe rohkem »

Selle koolituse eesmärgiks on, et töötajad hakkaks enam väärtustama ennast ja oma tööd, õpiksid analüüsima iseennast ja teisi, oskaks leida töökeskkonnas neid impulsse, mis annavad positiivse laengu ning samuti pakkuma „paisid” oma kolleegidele. Teistega arvestamine, üksteise tunnustamine ning tugevnev ”meie”-tunne kujundab kollektiivi igapäevast tööd ja õhkkonda oluliselt mõnusamaks.

Loe rohkem »