Metaprofit » Koolitused » Muudatuste juhtimine
Muudatuste juhtimine

On mõistetav, et igasuguste muutuste  toimumine viib paigast sissetöötatud „rutiini” ning et see võib olla hirmutav ja vastupanu tekitav. Seda nii organisatsiooni kui üksikisiku tasandil. Samas on iga tasandi juhil kohustus sellele reageerida. Oleme võtnud selle koolitusprogrammi raames endale ülesandeks näidata osalejatele muutuste süsteemsust – mida see tähendab meie organisatsiooni jaoks ning kuhu mina selle sees paigutun, milline on minu roll ja ülesanne, jne. Samuti on väga oluline juhiks olemise oskuste pool – kui töötajad käituvad destruktiivselt siis kuidas mina saan olukorda juhtida ning kuidas töötajaid muutustesse „kaasa tõmmata”.

Sellel kursusel keskendume võtmeküsimusele – muutuste juhitavusele. Millised o­n seaduspärasused organisatsiooni arengus, mis takistab-soodustab muutuste kulgu.

Loe rohkem »

See o­n kursus, mis käsitleb muutuste üht väljendusviisi – kriisi organisatsioonis. Ükski organisatsioon ei ole kaitstud kriisi eest, ent iga organisatsioon saab palju teha selleks, et kriisist välja tulles jõuda endisest kõrgemale arengutasemele.

Loe rohkem »