Metaprofit » Koolitused » Muutuste juhtimine
Muutuste juhtimine

Muutused o­n õppiva ja areneva organisatsiooni üks tunnustest . ?Muutus? ja ?areng? o­n sisuliselt lahutamatud mõisted. Organisatsioonide puhul o­n oluline muutuste juhitavus. Sellega paneme muutused toetama organisatsiooni arengut, mitte taandarengut.

Muutusi saab efektiivselt juhtida, kui organisatsiooni liikmed oskavad ja soovivad rääkida ühisel keelel, tunnevad/õpivad organisatsiooni toimimise ja arengu seaduspärasusi, jne. Selle jaotuse all olevate kursuste raames keskendume muutuste kui protsessi juhtimisele, selle üksikelementidele ja õpetame muutma muutusi juhitavateks.

Sellel kursusel keskendume muutuste juhtimise alustele, mida peaks hästi tundma iga juht.

Loe rohkem »

Sellel kursusel keskendume võtmeküsimusele – muutuste juhitavusele. Millised o­n seaduspärasused organisatsiooni arengus, mis takistab-soodustab muutuste kulgu.

Loe rohkem »

See o­n kursus, mis käsitleb muutuste üht väljendusviisi – kriisi organisatsioonis. Ükski organisatsioon ei ole kaitstud kriisi eest, ent iga organisatsioon saab palju teha selleks, et kriisist välja tulles jõuda endisest kõrgemale arengutasemele.

Loe rohkem »