Metaprofit » Koolitused » Muudatuste juhtimine » SÜSTEEMSE KRIISI JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS
SÜSTEEMSE KRIISI JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS

See o­n kursus, mis käsitleb muutuste üht väljendusviisi – kriisi organisatsioonis. Ükski organisatsioon ei ole kaitstud kriisi eest, ent iga organisatsioon saab palju teha selleks, et kriisist välja tulles jõuda endisest kõrgemale arengutasemele.

Kriisis toimimisel o­n oma kindlad reeglid. Samuti o­n omad seaduspärasused süsteemsel (kogu organisatsiooni haaraval) kriisil. o­n palju seda, mida iga juht peaks süsteemse kriisi kohta teadma ja veel rohkem o­n seda, mida juht peab kriisi juhtimisel oskama. Seda kõike saab ja peab õppima.
Kriis ei ole midagi negatiivset tingimusel, et ta o­n juhitav.

  • Kriisisituatsioon organisatsioonis, töötajate vastupanu muutuste protsessile.
  • Kriisiprotsessi efektiive planeerimine ja juhtimine – mida siin peaks kindlasti teadma/oskama, mida vältima.
  • Tasakaalustamise strateegiad.

Sihtgrupp: tippjuhid; keskastmejuhid; personalitöötajad

Kestvus: 1+1 päeva

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n 8-12 inimest. Vajadusel saab koolituse alati korraldada ka suuremale inimeste hulgale.

Hind: küsi hinnapakkumist!

 

 

Telli koolitust: