Metaprofit » Koolitused » NLP koolitused
NLP koolitused

Mõned saavutavad…? Inimese soovil olla täiuslik ei ole piire.                                          

Küsimus o­n selles, miks ja kuidas mõned saavutavad seda, mida tahavad, teistel see aga ei õnnestu.Vastuse nendele küsimustele leiad kui tutvud NeuroLingvistilise Programmeerimisega.

Kasutamisjuhend ajule? Igale kodumasinale, tehnikale o­n kaasa antud kasutamisjuhend… Samas kõige keerulisemale masinale (ajule) pole keegi kasutamisjuhendit kaasa andnud. Sellepärast me sageli riskimegi ebaõnnestuda, puutudes kokku erinevate situatsioonidega.

Mis o­n NLP? NLP uurib struktuuri, kuidas inimesed mõtlevad ja kuidas tajuvad maailma. NLP uurib inimeste käitumist ja õpetab, kuidas saadud teadmiste abil saavutada soovitud tulemusi.

NLP käsitleb… eesmärkide saavutamist, ebameeldivate sündmuste ja mälestuste “töötlemise” mehhanismi, suhtlemise ja mõjutamise kunsti ja sõnade mõju inimestele. Enda ja teiste inimeste mõtlemisfiltrite selgitamist, uskumuste ja väärtuste süsteemi ja palju-palju muud.

Milline o­n NLP? NLP o­n väga praktiline. See o­n mudelite, oskuste ja tehnoloogiate kogum, mis aitab inimesel efektiivsemalt tegutseda ja toimida siin maailmas.

Miks NLP? Tänapäeval o­n NLP maailmas populaarseim psühholoogiline suund edukuse saavutamiseks. NLP esimeste õppetundide üks olulistest taustoletustest o­n järgmine: kaart ei ole territoorium (ühe inimese ettekujutus maailmast erineb teise inimese omast).

Milline kasu võib inimesel olla NLP-st? See o­n võimalus saavutada seda, mis varem tundus enda jaoks võimatu, loobuda ebameeldivatest harjumustest, arendada endas omadusi, mis aitavad paremini kohaneda erinevate väljakutsetega elus…

NLP mõiste sisaldab endas kolm osa – Neuro (kuidas me mõtleme), Lingvistiline (kuidas meie mõtlemine o­n seotud sõnadega mida me ütleme) ja Programmeerimine (kuidas meie käitumine o­n seotud meie mõtlemisega). Seega NLP tegeleb seostega mõtlemise – suhtlemise – käitumise vahel.

NLP kasutusvaldkonnad o­n suhtlemine, äri, isiksuse areng, paarisuhted…

  • Millised o­n NLP eelised võrreldes teiste meetoditega?
  • NLP o­n kaasaegne s.t. vastab tänapäeva inimese tempole – soovile omandada uut oskust kiirelt ja kvaliteetselt.
  • NLP o­n tehnoloogiline s.t. uued oskused o­n kohandatud erinevatele inimestele.
  • NLP ei uuri, miks inimese elus o­n tekkinud mingi häire, haigus või probleem, vaid aitab omandada uut käitumist, mõtlemist selle ületamiseks – seega suurendab valikuvõimalusi.
  • NLP põhiküsimus ei ole miks, vaid kuidas.

Ja veel… Millest mõtleb inimene keerulises situatsioonis? Kuidas mõtleb juht oma äri arendades? Mõtlemine o­n tihedalt seotud meie füsioloogiaga, mõtlemine o­n piiratud uskumuste raamidega. Seega pöörab NLP suurt tähelpanu uskumustele, mis saadavad inimest terve elu ja vahel takistavad saavutamast seda, mida ta võiks saavutada.

Need ja paljud teised küsimused o­n aidanud inimestel tulla ja tutvuda NLP maailmaga: Miks ebameeldivad minevikukogemused teevad haiget siin ja praegu? Kas see peab siis kestma terve elu? Kuidas inimene piirab ennast ja ei luba endale olla õnnelik, saavutada eesmärke oma elus? Miks inimene kardab avalikku esinemist, oma ülemust, õhtul pimedas? Kas ta peab seda kannatama igavesti…? Kuidas toimivad maailma edukamad inimesed? Kas see o­n pärilik või saan ka mina seda õppida? Miks ma õpin ja õpin (võõrkeelt, uut tehnoloogiat…), kuid ei ole rahul tulemusega? Kuidas siis õppida? Kuidas suhelda teistega nii, et ma saavutaksin tulemuse? Kuidas manipuleerida ja kaitsta ennast manipulatsioonide eest? Mis o­n kaasaegne hüpnoos? O­n see ohtlik? Kas seda saab ise õppida? Kas seda saab igapäevases elus kasutada? Kas saab äris seda kasutada? Kuidas koostada reklaami? Kuidas võita valimistel? Kuidas juhtida alluvaid?

NLP Põhikursus o­n võimalus NLP teooria ja praktikaga lähemalt tutvust teha, saada ülevaade sellest, kuidas toimuvad meie mõtlemisprotsessid, miks inimesed teevad oma otsuseid nii nagu nad teevad, miks mina ise käitun nii ja mitte teisiti ningkogeda seda enda peal tehes läbi erinevaid ülesandeid praktilise psühholoogia valdkonnast. Põhikursuse sisaldab endas NLP põhitehnikaid ja -teemasid, mis o­n kui “põhiinstrumendid” teie “elu tööriistakastis”. Põhikursus o­n hea nii nendele, kes alles alustavad oma tutvust NLP-ga kui ka neile, kes sellest teoorias palju teavad (nt raamatutest või internetist), aga ei ole saanud võimalust õppida neid teadmisi rakendama.

Loe rohkem »

NLP Profikursus o­n mõeldud eeskätt nendele, kes o­n läbinud Põhikursuse, soovivad NLP-d veel sügavamalt õppida ning omandada ka NLP süsteemsed tehnikad.

Loe rohkem »

Oma peret peavad inimesed sageli kõige väärtuslikumaks. Paradoksina aga ei leita sageli just pere jaoks muude tegemiste kõrvalt aega. Enamasti tekib võimalus võtta lähedaste jaoks rohkem aega suvel.

Loe rohkem »