Metaprofit » Koolitused » Piir tõe ja vale vahel ehk valetamise avastamise koolitus
Piir tõe ja vale vahel ehk valetamise avastamise koolitus

Oskus valetamist ära tunda on vägagi oluline, seda nii isiklikus elus kui ka ametlikes suhetes. Siiruse ja valetamise märkamine, lahtimõtestamine ja sellele toimiv reageerimine on vajalikud oskused ning mitmeski valdkonnas isegi hädavajalikud – õpetajatele, tippjuhtidele, personalitöötajatele, korrakaitsjatele jne.

Meie oma koolitusel peame olulisemateks eesmärkideks:

  • Anda ülevaade erinevatest meetoditest inimeste aususe ja usaldusväärsuse hindamisel ja käsitleda võimalusi valetamise kindlakstegemiseks
  • Uurida, miks inimene valetab, milliseid vorme (käitumuslikult ja lingvistiliselt) on võimalik ära tunda ning kuidas „õigeid“ küsimusi esitades valetamist eristada

 TEEMAD:

  • Valetamise põhjuste maastik
  • Uurime kuidas inimesed valetavad
  • Valetamise tunnused ja nende eristamine
  • Valetamise stsenaariumid
  • Valetamise keeleline toetus
  • Valetamine töökohal
  • Organisatsioonisiseste mängude analüüs
  • Kuidas ennast  kaitsta kui teile valetatakse

Iga teema käsitlemiseosaks on harjutused, õppemängud, grupitööd, arutelud.

Koolitusel kasutatavad psühholoogilised meetodid:
NLP e. neurolingvistiline programmeerimine – viimastel kümnenditel maailmas ja üha enam ka Eestis suurt tunnustust leidnud rakenduspsühholoogia haru, mille märksõnadeks on kõrge rakenduslikkus ja efektiivsus. Eriti hinnatud on NLP isiksuse arengu ja kommunikatsiooni valdkonnas. Samuti on NLP eripäraks eesmärk omandada uus teadmine/oskus kiirelt ja kvaliteetselt.

Lahenduskesksed teooriad (solution oriented th.) – nagu nimigi ütleb, on see erinevaid alametoodikaid koondav suund orienteeritud lahendustele, konstruktiivsust taotlev.

Koolitaja: koolituse läbiviijaks on Meta-Profit kogenud konsultant-treener Alexander Kotchubei.

Sihtgrupp: juhid; keskastmejuhid; personalitöötajad

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus o­n kuni 15 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

Kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: