Metaprofit » Koolitused » Suve- ja talvepäevade koolitused

Paljud organisatsioonid soovivad oma koosviibimisi rikastada töötajatele pakutava uute teadmiste osaga, mille kaudu avastada midagi huvitavat iseenda, meeskonnakaaslaste või organisatsiooni kohta. Antud koolitused on samaegselt nii õpetlikud kui humoorikad.

Sobivad eriti hästi firmaürituse raames läbiviimiseks, kuna nad o­n:

 • kompaktsed (kestvus 4-8 tundi)
 • pakuvad huvi erinevate valdkondade töötajatele
 • sisaldavad ka meelelahutuslikke elemente ja aktiivtegevusi
 • o­n arvestatud läbiviimiseks korraga ka suuremale osalejate hulgale (kuni 200 inimest).

 

Lühikoolituse hind:

Täpne hinnapakkumine sõltub osalejate arvust, koolituse kestvusest ja ülesehitusest.
Palun küsige täpsustatud hinnapakkumist.

 

LÜHIKOOLITUSTE TEEMAD:

Spetsiaalselt suvepäevade formaati sobilik koolitusprogramm keskendub positiivsetele momentidele, mis aitavad tugevdada oma meeskonda.
Koolituse üldise tulemusena soovime tugevdada meeskonna “meie” – tunnet ja pakkuda positiivset elamust koostööst ning oma kollektiivis viibimisest. Leiame ja väärtustame oma meeskonna tugevusi, uurime, millised me oleme ja millised me tahaksime olla?

Teemad:

 • Motivatsiooni juhtimine isiksuse ja meeskonna tasandil
 • Mis paneb meid toimima ja efektiivselt tegutsema?
 • Sünergia meeskonnas ja kuidas seda saavutada?
 • Missugune on meie organisatsioonikultuur täna ning millisena soovime näha “meid” tulevikus

Sellel lühitreeningul avastame koos innovaatilisuse uksi enda ümber, mille kaudu oma mõtlemist avada ning avardada. Reageerides keskkonna mõjutustele tavapäraselt, korrates samasuguseid varasemast ajast õpitud mustreid, võime me unustada, et „teistmoodi“, „uutmoodi“ võib kaasa tuua hoopis paremaid tulemusi. Inimesele on üldiselt omane olla uudishimulik ja otsida uusi lähenemisi ja väljakutseid, lihtsalt me erinevatel põhjustel (ajanappusel, harjumusest, vm) unustame, et see meis olemas on.

Sellel suvisel lühikoolitusel vaatame koos, kuidas enda ümber teistsuguseid vaatenurki märgata ja enda sees innovaatilist mõtlemist üles leida ja „sisse lülitada”.

Teemad:

 • Keskkonnas sisalduva innovaatilisuse avastamine
 • Inimese sees peituva innovaatilisuse avastamine – kas igast inimesest võiks saada „leiutaja”? Teistsugused mõtlemisprotsessid loova mõtlemise allikana. NLP tehnikad – W. Disney strateegiast kuni geeniuste strateegiateni
 • Kuidas leida uusi seoseid, et need annaksid mulle paremaid tulemusi töös, äris ja isiklikus elus. Praktiline innovaatilisus igapäevases elus
 • Näited, lood ja juhtumid …

 

See lühitreening annab inimestele ülevaate kriitilistes olukordades käivituvatest mehhanismidest. Igaühe elus on esinenud keerulisemaid olukordi (kui on vaja kellegi ebamugavast palvest ära öelda, toime tulla süüdistuste või kriitikaga), mis tekitavad küsimusi, kuidas küll oleks õigem käituda ning ennast kehtestada…

Sellelt lühitreeningult leiab igaüks kasulikke ideid, kuidas edaspidi muuta suhteid nii tööl kui eraelus meeldivamaks kõigi osapoolte jaoks ja üldse, suurendada osalejate enesekindlust suhtlemisel (klientide, kolleegide, alluvate, juhtidega). Koolituse näidisolukordadest leiab igaüks midagi tuttavat ja kindlasti saab ka nalja…

Teemad:

 • Rünnaku tajumine – mis seda mõjutab? Minapilt ja uskumused emotsionaalsete reaktsioonide käivitajatena
 • Kolleegi või kliendi motivatsioon – milliste asjaolude üleküllusest või oskuste puudusest on tingitud ründav käitumine
 • Olukorrad, mille raames toimetulek on häiritud – õigustatud ja õigustamata kriitika, rünnakud, solvangud
 • Kaitsesituatsioonide läbimine – üks mudel, millele toetudes on võimalik õppida läbima emotsionaalselt pingestavaid olukordi
 • Praktika on tõe kriteerium – vaadeldud mudeli järeleproovimine improvisatsiooni käigus

Meeskond koosneb isiksustest. Me teame, et igal isiksusel on kujunenud oma unikaalne psühholoogiline profiil, mis vahel sobib ideaalselt kokku teiste meeskonnakaaslaste omadega, ja vahel ei sobi üldse… Et sellele vaatamata koostööd edukalt teha, on vajalik üksteise erinevustest paremini aru saada ja püüda oma profiile kokku sobitada.

Sellel lühikoolitustel vaatleme teiega koos 5 lähedusdistantsi, mis meil eksisteerivad ning mille valik määrab ka omavaheliste suhete iseloomu. Nii õpimegi, kuidas paremini kujundada suhete keskkonda enda meeskonnas.

Teemad:

 • Suhete keskkond tööl. Miks see teinekord „paigast ära“ läheb ning mis aitab suhete keskkonda positiivsena hoida
 • Isiksused meeskonnas – kuidas välja lugeda meeskonnaliikmete psühholoogilist profiili. Metaprogrammid kui uudne lähenemine isiksuse profiili koostamisel. Millised oleme sina ja mina?
 • Kuidas sobimatuid profiile sobitada – kas ja kui palju me saame siin ise ära teha?
 • Näited elust, lood ja juhtumid…

Siseenergia on meile antud selleks, et elus midagi korda saata ning samal ajal olla kooskõlas iseendaga. Aegajalt me tunneme, et meil ei jätku piisaval hulgal energiat isegi pisiasjade jaoks, rääkimata suurtest väljakutsetest. Et energia tuleb ja läheb, mõni päev on seda rohkem kui teisel päeval ja siis jällegi tuleb pikem „energiapaus”.

Kas me saame midagi ise ära teha, et „siseenergeetika“ oleks paremini juhitav meie endi poolt ja aitaks meid paremini kui on siiani seda teinud? – sellele meie koolitusel keskendumegi ning õpime üheskoos oma energiat „avastama”, sellega paremini arvestama ning ka juhtima.

Teemad:

 • Minu siseenergia graafik – kuidas see välja näeb ja mis järeldusi sellest võiks teha
 • „Minu käivitajad“ – kuidas saan ma ise oma patareid vajalikul hetkel sisse lülitada
 • Minu töö- ja elukeskkond – kas „vampiirlus“ ikka eksisteerib? Ökoloogilise keskkonna loomise põhimõtted. „Mürgiste“ inimeste tõrjumise tehnikad
 • Energeetika minu eluliinil – kuidas jaotada energiat nii, et jätkuks ka homseks. „Varumise“ mõtteviisid ja „raiskamise“ mõtteviisid. Kuidas end programmeerida, et siseenergiat jätkuks elu väljakutsete teostamiseks
 • Näited, lood ja juhtumid …

Kas tuleb ette tuttav olukord, kus tahaks nii väga olla edukas ja tubli tööl, oma asjad kõik valmis jõuda ning samal ajal olla ka hea abikaasa, laps, lapsevanem, sõber…? Inimese aega võib jaotada mitmeteks väljadeks, mille osade ideaale suurus ning omavaheline tasakaal on iga inimese puhul erinev ning muutub palju ka kogu elu jooksul. Kuidas siis olla piisavalt kohusetundlik ning samal ajal tunda end nii tööalases kui isiklikus keskkonnas hästi.

Koolitusel tutvustame osalejatele tehnikaid, mis aitavad paremini end analüüsida, määratleda enda jaoks prioriteete ning õppida kujundama oma mõtlemisviisi vastupidavamaks asjatule süütundele, perfektsionismi „viirusele” ja muudele enda mõtlemises peituvatele takistustele, mis ei lase piisavalt nautida ei tööd, pereelu ega sõpradega veedetud aega.

Teemad:

 • Aja ning elu väljad ja keskkonnad. Hetkeseisu ja ideaalolukorra võrdlus. Milline on minu ajaväljade tasakaal
 • Kuidas määratleda seda, mis on tähtis? NLP-tehnikad eneseanalüüsiks
 • Perfektsionismi „pisik” ja selle mõju inimese elule.  Pisiku ravivõtted
 • Enda mõtete mustrid ja nende juhtimine, et tunda end igal elu väljal hästi ja end teostada
 • Näited, lood ja juhtumid

Sellel lühikoolitusel vaatleme müügitööd lõbusal, filosoofilisel ja igaühele tuttaval,  loomulikul tasandil. Kas tänapäeva ärielus on veel olemas eraldi “müügitöötajad” või see amet puudutab mingil määral meid kõiki?

Müügitalent eelkõige kui heade suhete loomise talent ning ettevõtte esindamine kui osa enda loomulikust olekust. Suhete kujundamise erinevad viisid. Iga organisatsiooni liige saab palju-palju ära teha, et ettevõttel tervikuna oleks enam edu. Kuidas märgata ning kasutada enda ette sattuvaid võimalusi ettevõtte hüvanguks?

Teemad:

 • MiIline on hea müügimees ja mida me tema käest ootame?
 • Kellest võib hea müügimees saada ja millest see sõltub?
 • Müüja hea pikaajaline „töövorm“ – mida teha kui energia, enesekindlus, positiivsus kipuvad kaduma
 • Enese häälestamine, millest see koosneb. Toetavad ja piiravad uskumused ja nendega seotud mõtlemisharjumused, hoiakud. Mida saab nendega ette võtta, müüja seisundi juhtimine
 • Meie ühised väärtused; mida tähendab olla müügiinimene, millisena soovime end näha
 • Näited, lood ja juhtumid

Sageli on inimestel kujunenud hoiakuid või mõtteid, mis takistavad neil olla efektiivsed. Need võivad olla liigsed murelikkuse nähud, usaldamatus, mittekasulikud seosed, jm. „Mõttelõksude“ avastamine ja nendest vabanemine võib aidata oluliselt tõhusamaks muuta meie toimimist tööl-kodus, parandada enesetunnet ning vähendada läbipõlemise riski.

Inimene tegutseb, toetudes tema peas olevatele mõtlemisšabloonidele. Enamjaolt on needkasulikud aga on ka piiravaid, mis asetavad inimese käitumislõksudesse. Nendest pääsemine saab toimuda vaid mõtlemisšabloonide muutmise kaudu.

Koolitus aitab teadvustada ja lõhkuda meie jaoks piiravaid mõtlemisšabloone. Vaatleme lähemalt kümmekond enamlevinut lõksu, mida kipume endaga kaasas kandma ning mis võivad oluliselt mõjutada meie tulemuslikkust.

Teemad:

 • Inimeste vigased mõtlemisšabloonid
 • Miks ja kuidas need meiega kaasas käivad ning millal tekib vajadus nendest pääseda?
 • Kirjeldame kümmekond käitumislõksu nende tekkimise ja tulemuse vaatenurgast
 • Kuidas luua uusi ja kasulikke mõtlemisšabloone
 • Tutvustame valikut enamlevinud mõttelõksudest
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid

Paljud meie seast ei pea väikest valetamist või tõe mugandamist vastavalt vajadusele kuigi suureks patuks. Nii võiks ju eeldada, et valetamisse suhtutakse soosivalt – kes rohkem, kes vähem. Siiski, hoolimata valetamise laiast universaalsusest ei pea avalik arvamus seda tegevust tunnustatud ja aktsepteeritud tegevuseks.

Sellel lühikoolitusel annamegi ülevaate erinevatest meetoditest inimeste aususe ja usaldusväärsuse hindamisel ja käsitleme võimalusi valetamise kindlakstegemiseks. Miks inimene üldse valetab, milliseid „valetamise vorme“ on võimalik ära tunda ning kuidas „õigeid“ küsimusi esitades valetamist tõest eristada.

Teemad:

 • Inimesed valetavad erinevatel põhjustel ja teevad seda seejuures erinevalt …
 • Valetaja tüüp – kes ta on, milline on tema portree, milliseid omadusi tuleb temas märgata?
 • Valetamist soodustavad elukutsed ja esmaklassilised valetajad…
 • Valetamise stsenaariumid – kuidas oskuslikult valetada või õppida nägema valetamise skeeme
 • Kuidas valetajad koostavad usutavaid väiteid, mis aitavad neil soovitud tulemusi saavutada?
 • Valetamine töökohal
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid

Sellel lühikoolitusel on igaühel võimalus jälgida, kuidas oma mõtteid edasi kanda haaravalt ja huvitavalt. Kas peate oma tädile juubelikõnet või siis esitate juhatusele aruannet – mis siis muudab ühe esinemise suurepäraseks, teise aga läbikukkumiseks? Kas igaühest meist võiks saada efektne esineja? Aga miks ka mitte? Kui tunda mõningaid seaduspärasusi, tehnikaid ning õppida jälgima ennast ning teisi…

Paljude lõbusate näidete tulemusel tunnete teiegi end edaspidistel esinemistel vabamalt.

 • Esinemise aabits – kuidas luua enda peas hea tervikpilt?
 • Miks me muretseme, kuigi teame, et sellest pole kasu?
 • Kuidas saada üle rambipalavikust?
 • Efektsed esinemisnipid, millega hoida üleval inimeste tähelepanu ja huvi?
 • Esinemise energeetika – kuidas seda juhtida nii endal kui osalejatel?
 • Kuidas esinemise käigus efektiivselt juhtida gruppi, valik tehnikaid
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid

See on tore ja humoorikas “tagurpidi stressijuhtimise” koolitus. Siin puudutame seda,  kuidas me sageli ise tahtmatult toimime nii, et põhjustame sellega endale stressi. Näiteks võib ju pidada seda naljakaks, ent kui palju inimesi elab järgides motot “jäta kõik homseks (veel parem ülehomseks! + tunne süüd selle üle” …?

Vaatamata humoorikale ülesehitusele pakub see lühikoolitus suurel hulgal mõtlemisainet ja võtteid sellest, kuidas ennast muuta stressile vastupidavamaks ning muuta tervikuna oma elu harmoonilisemaks.

Teemad:

 • Millele me mõtleme ehk kuidas on võimalik enda mõtted nii ära reostada, et selle tulemusena on mul hea ja korralik stress külas
 • Mõtete reostamise praktikum
 • Põhiliste ebaõnnestumiste reeglite kramplik järgmine – mitme ja milliste reeglite kombinatsioon on püsistressi jaoks vajalik
 • Kui palju saab ümbritsev keskkond mind stressi poole liikumisel aidata?
 • Mürgised tegevused ja inimesed – kui palju neid enda ümber tekitada, et tulemus oleks käegakatsutav
 • Sisevaenlane kui stressiks vajalik narkootikum, kui tihti me selle poole pöördume?
 • Millist seadet enda sees lõhkuda, et stressivastane „kaitse“ ei töötaks
 • Stressi-edukate inimeste lood ja näited

Meeskond on iga ettevõtte sisemine tugi. Mõnel on see skelett nõrgem, teisel tugevam. Sellel lühikoolitusel keskendume ainult ja ainult positiivsetele momentidele, mis aitavad tugevdada oma meeskonda. Kuidas iga meeskonnaliige saab meeskonnas teisi ”nakatada” positiivsuse pisikuga ja kuidas võimalikult enam leida ja pakkuda toetust oma tiimis. Kuidas me suhtume tunnustamisesse ja kuidas kasutada rohkem võimalusi oma kolleegide tunnustamiseks. Ideid on väga-väga palju. Ja kas te teadsite, et on kindlad inimtüübid, kellele tunnustus “pinget ei paku”, teine aga vajab seda igapäevaselt nagu õhku. Kuidas sellistel kolleegidel vahet siis teha?

Palju toredaid ja lõbusaid näiteid elust enesest tunnustamisest ja kui leidlikud on inimesed positiivse kliima “ärarikkumisel”.

Teemad:

 • Meie-keskne mõtlemine, enam väärtustada iseennast, oma meeskonda ja oma tööd
 • Kuidas kujundama töökeskkonda ja psühholoogilist õhkkonda positiivsemaks ning võtta isiklikku vastutust selle eest
 • Millised võivad olla meeskonna positiivsuse allikad ja võimalikud takistused nendele
 • Millised on konstruktiivsed suhtlemistehnikad keerulisemates olukordades
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid

Sellel lühikoolitusel sukeldume eesmärkide maailma.  Kui vaadata eesmärki inimese tasandil, siis väga paljud ei tea, et eesmärgi püstitamise protsess ise määrab suuresti seda, mille me lõpuks saavutame või siis ei saavuta. Ja et eesmärk ise võib muutuda oluliseks motiveerivaks “energiapatareiks”.

Teemad:

 • Kas keskenduda eesmärgile või on veel mingeid viise edasi liikumiseks?
 • Eesmärgivabad inimesed – kuidas nemad läbi elu kulgevad?
 • Eesmärgikeskkond vs. probleemikeskkond
 • Erinevat tüüpi inimesed ja organisatsioonid – kas meie oleme “probleemilahendajad” või siis “eesmärgimasinad”?
 • Tegevuste seostatus eesmärkidega
 • Eesmärkide teadvustatud ja alateadlikud konfliktid
 • Sisemiste ja väliste eesmärkide tasakaalustamise kunst
 • Elulised näited ja lood

Ka täiskasvanud inimestele meeldib mängida. Paljud on kokku puutunud provotseerimiste, piiride katsetamisega, a`la kas sa julged teha seda … või kiitusega, millel on oma tagamõte! „Sa oled ikka tõeline proff!“. Sellise lausega saab ohvriga ühele lainele ja selle kaudu temaga manipuleerida.

Suhtemängud teenivad mingit kasu, eesmärki. Selliste mängude eelduseks on tööalaselt näiteks mingid olukorrad, millele ei leita nö normaalseid lahendusi. Lisaks on olemas inimesi, kes võtavad sellise mängu ette teatud kindla eesmärgiga, nende iseloom lausa sunnib neid mängima. Mängu ohvriks valitakse tihti see, kes tunnetab mängu halvemini – temaga on lihtsam.

Ta ei vasta justkui reeglitele, ta segab ja tema iseloomujooned on teistsugused kui teistel. Kõlab nagu oleksime sattunud sõjatandrile aga tegelikult võtavad meie ümber inimesed koguaeg vastavalt keskkonnale ja vajadustele eri rolle, millega kaasnevad mõnikord ka omapärased suhete mängud. Neid ära tundes, oskad ennast ka vastavalt positsioneerida ja kaitsta.

Teemad:

 • Kuidas mängu ära tunda?
 • Hirm, süütunne ja uhkus
 • Korduv mängumuster reedab stsenaariumi
 • Levinumad mängud: “Sõjasaladus”, “Tõmmekas” jm
 • Kuidas ise käituda mängu sattununa
 • Humoorikad näited, lood ja juhtumid

Telli koolitust: