Metaprofit » Koolitused » Midagi uut ja põnevat » Koolitusprogramm “Õige mõtlemine”
Koolitusprogramm "Õige mõtlemine"

Õige mõtlemise koolitusprogramm pakub osalejatele võimaluse tegeleda eneseanalüüsiga, omandada psühholoogilisi tehnikaid ja mudeleid, mis võimaldaksid paremini suurt infohulka hallata ja meelde tuletada. Süsteemsemalt ja efektiivsemalt planeerida tööülesandeid, eristada olulist ebaolulisest. Koolitusprogramm aitab arendada mälu, mõtete juhtimist ja süsteemsust, hoida suures infotulvas põhifookuses tähtsamaid asju ning osata unustada ebaolulisemaid. Saavutada suuremat rahulolu igapäevasest tööst ning oma tegevusest. Osata ennast väljaspool tööaega tööasjadest välja lülitada ning suhtuda paindlikult muudatustesse.

Sellest lähtuvalt on meie koolitusprogramm keskendunud 3-le peamisele fookusele:

 1. Suure infohulga oskuslik haldamine
 2. Prioriteetide seadmine, olulise ja ebaolulise eristamine
 3. Enesejuhtimine, päevaprobleemidest välja lülitumine

Koolituse eesmärgid:

 • Arendada mälu kasutamise oskuseid ja süsteemsust;
 • “Õigesti” mõtlemine (kas, mida ja kuidas mõelda, et vajalik info meelde jääks ja jõuda soovitud tulemuseni);
 • Mõtlemisprotsessi korrastamine ja selle organiseerimine;
 • Tundma õppida erinevaid tehnikaid meeldejätmiseks;
 • Tuvastada vigased mõtlemisšabloonid ja tööelu „viirusprogrammid“;
 • Eristada olulist ebaolulisest, seada prioriteete;
 • Pakkuda osalejatele võimalust leida uusi suundi enesearengus;
 • Anda osalejatele teadmisi ning oskusi enda ise paremas töövormis hoidmiseks, positiivsemalt mõtlemiseks;
 • Suurendada osalejate sisemist kindlust ning valmisolekut toimetulekuks erinevate tööalaste ning isikliku elu muutustega;
 • Anda oskusi enda välja lülitumiseks päevaprobleemidest;

TEEMAD:

 • Mõtlemis- ja meeldejätmise protsesside toimimine
 • Inimese vigased mõtlemisšabloonid
 • Õige mõtteviis ja meeldejätmise tehnikad
 • Enda iseärasuste ja töö/tegevuste optimeerimine
 • Tööelu “viirusprogrammid”
 • Praktiline ajaplaneerimine ja prioriteetide seadmise mudelid
 • Enese sisemine ”vormis hoidmine” ja enesejuhtimine kui võti stressiga toimetulekuks
 • Enesejuhtimise tehnikad
 • Seisundi ja hoiaku olulisus hea töövormi säilitamisel

Koolitus sisaldab suures osas (vähemalt 50% ulatuses) praktilisi tegevusi – psühholoogilisi (NLP) harjutusi ja õppemänge, arutelusid, juhtumite lahendamist, eneseanalüüsi.
Koolituse toimumise järel anname tellijale soovi korral koolitaja poolt suulise tagasiside ning soovitame järgmiseid arengusuundi.

Koolituste läbiviimise raames kasutame peamisi täiskasvanuõppe metoodikad, nagu:

 • Teoreetiline teemakäsitlus, skeemide, mudelite tutvustus
 • Grupiharjutused, ajurünnakud
 • Presentatsioonid
 • Juhtumite analüüs ja lahendamine
 • Eneseanalüüs ja individuaalsed harjutused
 • Grupiarutelu

Koolitusel kasutatavad psühholoogilised meetodid:
Kõigi Meta-Profiti rakenduslike meetodite seast oleme antud koolitusprogrammi läbiviimiseks valinud järgmised:

 • NLP e. neurolingvistiline programmeerimine (viimastel kümnenditel maailmas ja üha enam ka Eestis suurt tunnustust leidnud rakenduspsühholoogia haru, mille märksõnadeks on kõrge rakenduslikkus ja efektiivsus. Samuti on NLP eripäraks eesmärk omandada uus teadmine/oskus kiirelt ja kvaliteetselt)
 • Lahenduskesksed teooriad (solution oriented th.) – nagu nimigi ütleb, on see erinevaid alametoodikaid koondav suund orienteeritud lahenduste otsimisele, konstruktiivsust taotlev.
 • Psühhodraama aitab erinevaid situatsioone praktikas läbi mängida, paremini mõista iseenda ning teiste inimeste käitumist ning leida uusi lahendusi.

Sihtgrupp: erinevate tasemete juhid, haldurid.

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus on kuni 15 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

Kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: