Isiksuse areng

ISIKSUSE ARENGU TOETAMINE

Paljud inimesed vajavad enda elu mingis perioodis individuaalnõustamist seotult isiklikus või tööalases elus kohatud raskustega, mille lahendamiseks puuduvad endal ressursid, teadmised, oskused või varasemad kogemused.

NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine on lahenduskeskse psühholoogia üks suund. See sisaldab endas baasmudeleid ja rohkelt praktilisi tehnikaid, mis aitavad inimesel paremini mõista iseennast ja teisi ning leida ise lahendusi kitsaskohtadele oma elus. Viime regulaarselt läbi pikaajalisi NLP-väljaõppekursuseid (practitioner, master practitioner) ning NLP temaatilisi lühikoolitusi, millel on võimalik osaleda kõigil enesearengust huvitatutel. Meie NLP-kursuste kohta leiad info nlpkoolitus.ee

Coach on toetav partner, kes aitab sul elu väljakutsetega toime tulla. Coaching on sageli suunatud tööalasele arengule. Näiteks on meie coachide teenust kasutanud juhid, müüjad, spetsialistid, et leida tuge ning järjepidevat juhendamist seatud tööalaste eesmärkideni jõudmisel. Palun tutvu meie coachidega allpool.

Millised on peamised isiksuse arendamise valdkonnad?

Millised on need teemad ja küsimused, millega pöörduvad kliendid meie nõustajate või coachide poole? Ligikaudu võrdselt puutume kokku tööalaste ning isikliku elu teemadega. Mitmed tippjuhid soovivad aeg-ajalt konsulteerida keerukamate juhtimissituatsioonidega seoses või soovivad lihtsalt end individuaalsessioonide raames arendada. Kõrge töökoormuse ja vastutuse koorma all on kerge kaotada sisemist tasakaalu ning vajatakse tuge selle taastamisel ning enese analüüsimisel. Inimesed tunnevad et ei tule toime konfliktsete olukordadega, negatiivsete tunnetega, mis tulenevad rasketest kogemustest. Pere- ja paarisuhete probleemid ning palju muud, millele on inimesed leidnud abi kohtumisest nõustajaga.

Eesmärkide selgitamine iseenda jaoks
Töö ning isikliku elu tasakaal
Toimetulek keerukate suhetega
Tööalaste situatsioonide lahendamine
Kriisinõustamine, pereteraapia
Individuaalne tippjuhtide koolitus-coaching

MEIE NÕUSTAJAD JA COACHID

null

Alexander Kotchubei

Individuaalne nõustamine, juhtide supervisioon, NLP teraapia

Individuaalnõustaja, treeneri ja coachina aitan oma kliente järgmistel teemadel:

 • Individuaalsed juhtimiskoolitused ning NLP koolitused
 • Ettevõtete ja osakondade juhtide konsultatsioonid
  (organisatsiooni, inimeste juhtimise, keeruliste situatsioonide teemad)
 • Spetsialistide coachimine seatud eesmärkideni jõudmisel
 • Isiklikes eesmärkides selgusele jõudmine, vastuste leidmine küsimusele
  “kuidas ja kuhu edasi?”
 • Individuaalteraapia raskete kogemustega seoses (purunenud suhted,
  depressioon, lähedase kaotus, terviseprobleemid, tööalased üleelamised, konfliktid jne)
 • Pereteraapia
null

Katrin Roosileht

individuaalne nõustamine, kriisinõustamine

Individuaalnõustamised, konsultatsioonid teemadel:

 • Eneseteadlikkus ja enesearengu suunad
  ning võimalused
 • Suhted ja suhtlemine
 • Kriisid elus ja stressiga toimetulek
 • Meie erinevad rollid (tööl, peres, sõpradega jne)
  ning nende tasakaalustamine
 • Positiivne eluhoiak
null

Inna Gorislavskaja

Psühholoog, nõustaja
 • Stressiga toimetulek
 • Emotsionaalse seisundi juhtimine
 • Hirmudest üle saamine
 • Kui kõik tundub olema tüütu ja väsitav
 • Füüsiliste (ka krooniliste) haigustega kaasnev
  emotsionaalne kurnatus
 • Eesmärkide saavutamise koodid
 • Enda motiveerimine ja teotahte saavutamine
 • Tõhus ettevalmistus esinemiseks (sh esinemishirmuga toimetulek)
 • Enda sisemise tasakaalu leidmine
 • Enda elustsenaariumi ümberkirjutamine
 • Negatiivsest hoiakust positiivseks