Autorid / meeskond

MEIE MEESKOND

null

Alexander Kotchubei

Autor, koolitaja, terapeut, NLP-treener, superviisor

Autorina kirjutab Alexander inimeste enesejuhtimise, sisemise tasakaalu, organisatsioonide arengu, muutuste ja probleemide, juhtimise, suhete ja koostöö teemadel.

Koolitaja, konsultandi ja superviisorina on ta tegelenud organisatsioonide ja inimeste arendamisega üle 20 aasta. Koolituste läbiviimisel suudab Alexander sügavuti avada paljusid organisatsiooni igapäevaelu tahkusid, valdkondi ning pakub enda rikkalikke teadmisi nende tõhustamiseks.

Alexander on lõpetanud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonna ning omandanud laiapõhjalise psühholoogilise täiendhariduse: Neurolingvistiline Programmeerimise trainer väljaõpe (NLP University, Santa Cruz, USA), superviisori väljaõpe (Der Roten Faden Kommunikation Supervision Institut, Saksamaa) jpm.

Alexandri igapäevatöös on oluline osa ka individuaalteraapia- ja nõustamiseseanssidel ning coachingul. Mitmed juhid on valinud Alexandri enda mentoriks või siis eelistavad enda juhtimisoskuseid täiendada individuaalkoolituse vormis. Ta on üks esimesi ja tunnustatumaid NLP-väljaõppekursuste läbiviijaid Eestis.
Alexander on paljude autorikoolituste, süsteemsete mudelite, publikatsioonide ning kokku 6 raamatu autor, millest osadega saate tutvuda siit.

null

Katrin Roosileht

Koolitaja, nõustaja

Koolitaja ja konsultandina on Katrini peamisteks töövaldkondadeks suhtlemiskoolitused, enesejuhtimine ja isiksuse areng, koostöö meeskonnas ja organisatsioonis, klienditeenindus – ja müügikoolitused, motivatsiooni- ja stressijuhtimiskoolitused.

Kartin aktiivselt tegutseb ka kriisinõustajana ja viib läbi individuaalnõustamist- ja konsultatsioone.

Katrin on lõpetanud psühholoogia eriala Tartu Ülikoolis ning näitejuhtimise eriala Tallinna Ülikoolis. Ta on omandanud ka kriisinõustaja kutse ning tegusteb hetkel lisaks koolituste läbiviimisele ka kriisinõustajana. Lisaks on ta õppinud psühhodraama lavastajaks Tallinna Psühhodraama Koolis ning tegutseb psühhodraama gruppide juhendajana.

Koolituste läbiviimisel kasutab Katrin aktiivselt oma varasemas elus omandatud näitlejakutset ja töökogemusi VAT teatris ja Nukuteatris, kaasates inimesi aktiivsesse tegevusse ning leides igaühele just tema jaoks sobiva õppimisviisi. Katrinil on suurepärane omadus liituda grupiga, saavutada hea kontakt koolitusel osalejatega ning tänu tema suurele empaatiavõimele oskab ta igale osalejale pakkuda just selliseid suuniseid ja teejuhiseid, mis igas konkreetses olukorras töötavad kõige paremini.

null

Viktoria Gusakova

IT koordinaator, treener-konsultant

Treener-konsultandina Viktoria nõustab ja viib ellu meie koostööpartnerite erinevaid projekte. Viktoria lemmikvaldkondadeks on isiksuse areng, koostöö meeskonnas ja organisatsioonis ning motivatsiooni- ja suhtlemiskoolitused.
Viktoria omab praktilist juhtimiskogemust ettevõtjana ning ettevõtte tegevjuhina, mis tagab organisatsiooni juhtimise teoreetilise teadmise seostatuse praktikaga.

Ettevõtte IT koordinaatorina haldab ja koordineerib Viktoria kõiki Meta-Profit IT- projekte ning tagab koostööd erinevate projektide elluviimisel ja arendamisel.

Viktoria on omandanud Estonian Business School`s bakalaureuse kraadi rahvusvahelise ärijuhtimise (BBA) turunduse suunal.
Lisaks on ta lõpetanud Erickson College International’i ICF poolt akrediteeritud coachingu koolitusprogrammi ”The Art and Science of Coaching”,´ning omab sertifikaati “Professional Coach”. Viktoria on ICF (International Coach Federation) liige.

Hetkel täiendab Viktoria ennast NLP kursusel (neurolingvistiline programmeerimiine) practitioneri taseme saamiseks.

null

Anu Kaiv

Müügijuht

Müügijuhina viib Anu ellu korporatiivsete klientide koolitusprojekte ning nõustab kliente nende vajadustest lähtuva parima lahenduse saavutamiseks. Anul oma kiire ratsionaalse mõtlemisega on oluline roll ettevõtte kasvamisel ja kaasajastamisel, teenuste arendamisel ning jätkusuutliku kliendibaasi kujundamisel.

Anu juhib ja koordineerib Meta-Profiti loomingulise ja administratiivse meeskonna eesmärgipärast koostoimimist.

null

Anneli Varjun

Autor, kliendisuhete juht

Autorina kirjutab Anneli organisatsiooni arengu, kliendisuhete ja müügi, inimeste juhtimise teemadel.

Igapäevatöös täidab Anneli Meta-Profitis kliendisuhete juhi kohustusi, viies ellu korporatiivsete klientide koolitusprojekte ning kliente nõustades. Olles ettevõttes töötanud alates 1999. aastast on ta olnud osaline ettevõtte kasvamisel, teenuste arendamisel, kliendibaasi kujundamisel. Anneli on Äripäev AS Juhi käsiraamatu peatoimetaja-projektijuht aastast 2003.

Anneli on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse eriala magistrikraadiga. Tallinna Ülikooli BA õpingud haarasid kunsti ja psühholoogia erialasid. Lisaks suuremahulisele rakenduspsühholoogia täiendõppele on Anneli läbinud ka Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritava vanemlusprogrammi “Imelised aastad” grupijuhtide väljaõppe ning viib läbi koolitusgruppe lapsevanematele.

null

Sirle Roots

autor, Koolitaja, NLP koolituste koordinaator

Autorina kirjutab Sirle isiksuse arengu, NLP tehnikate, enesejuhtimise, suhete, koostöö ja klienditeeninduse teemadel.

Koolitajana on Sirle lemmikvaldkondadeks klienditeeninduse arendamine, enesejuhtimine ning koostöötreeningud.

Sirle on omandanud andragoogika magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning lõpetanud turunduse ja reklaami eriala Akadeemias Nord. Täiendkursuste raames on ta läbinud turunduse ja müügi ning tiimijuhtimise pikaajalised kursused, pikaajalise sisekoolitaja-konsultandi väljaõppeprogrammi ning saavutanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) master practitioneri taseme. Lisaks on Sirle õppinud praktilist grupijuhtimist ja sotsiomeetriat Moreno Keskuses.

Sirle varasem töökogemus on võimaldanud tundma õppida erinevaid juhtimistasandeid eelkõige jaekaubanduse ning meelelahutuse valdkonnas, olla osaline parema teeninduskultuuri kujundamisel organisatsioonides.

null

Inna Gorislavskaja

autor, koolitaja

Autorina kirjutab Inna suhtlemise, klienditeeninduse, enesejuhtimise ja sisemise tasakaalu, koostöö ning juhtimise teemadel.

Koolitaja ja konsultandina on Inna peamisteks töövaldkondadeks teeninduse, suhtlemise, koostöö ja juhtimistreeningud. Tal on rikkalik kogemus ka paljude lisanduvate arendusteenuste elluviimisest, näiteks organisatsioonide eeldiagnostika ja hetkeolukorra kaardistamine , teenindusprotsessi vaatlused, teenindajate individuaalne juhendamine-nõustamine jpm.

Inna on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala magistrikraadiga ja Akadeemia Nord ülikooli psühholoogia eriala spetsialiseerumisega juhtimisele. Oma tööalast karjääri alustas Inna meditsiinivaldkonnas. Lisaks on ta omandanud mitmeaastase täiendõppe tulemusena erinevaid teraapiasuundi, mis aitavad tal praktilises töös konsultandi ja koolitajana leida parimaid lahendusi toetudes erinevatele meetoditele – ta on saavutanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) practitioneri taseme, läbinud sisekoolitaja-konsultandi arengukursuse, süvitsi tegelenud kognitiiv-käitumuslikku teraapia ja transaktsiooni analüüsiga.

null

Manuela Kelt

Autor

Autorina kirjutab Manuela organisatsioonide sisekeskkonna, suhtlemise, suhete ja klienditeeninduse ning müügitöö teemadel.

Manuelal on rikkalik turundusjuhi töökogemus erinevate tegevusalade organisatsioonidest, olles kokku puutunud nii teenuste, kaubanduse kui tootmise valdkonnaga, töötanud tiimijuhi ja valdkonnajuhina. Talle meeldib vahetu suhtlus klientidega, uute projektide algatamine ja elluviimine, nautides seejuures sünergiat ja koostööd, mis tekib oma meeskonnas.