Organisatsiooni areng

ORGANISATSIOONI ARENDAMISE VALDKONNAD

Organisatsiooni toimimise viisi kujundab esmajoones juhtkond – juhid kui inimesed oma eripäradega ning nende rakendatav strateegia. Organisatsiooni protsessid, energia ning liikumise suund, tööle valitud inimesed ja nende juhtimine organisatsiooni erinevatel tasanditel. Kui ladus ja efektiivne on see tervik?

Igas organisatsioonis o­n suuremal või väiksemal määral vajadus meeskonnatöö järele – on see pidev ühine töö üksuses või siis projektipõhine koostöö mõnes minitiimis. Inimeste ootused koostööle ja suhtlemisele on alati samad – soovitakse, et see oleks ladus, positiivne ja toetav. Ent peaaegu igas ettevõttes esineb koostöös probleeme ja lahendust otsitakse läbi vastavate koolituste või meeskonnasupervisiooni.

Tänases ärikeskkonnas on suhtlemisel kliendiga tihedalt läbi põimunud klienditeenindus, müük ja nõustamine. Klientide ootused inimesele, kellega nad suhtlevad tarbides teenust või ostes kaupa, on väga kõrged. Aitame arendada teenindajatel ja müüjatel soodsaid hoiakuid, enesejuhtimise ning suhtlemisoskuseid ja spetsiifilisi oskuseid, nagu näiteks lisamüük ja kliendi nõustamine.

Organisatsioonikultuur on midagi, mida meil on sageli raske üheselt kirjeldada, ent samal ajal tajume seda väga selgelt “omal nahal” kui organisatsioonis töötame ja toimime. Näiteks kas meie organisatsioon on orienteeritud kiirele arengule ja muutustele või pigem keskendub tasakaalu ja stabiilsuse otsingutele. Kuidas organisatsioonikultuuri toimima panna nii, et tulemusena see toetaks ettevõtte arengut, koostööd ja konkurentsivõimet?

Meie kogemus näitab enesejuhtimisoskuste valdkonna koolituste ja konsultatsioonide vajaduse järjepidevat kasvu. Ettevõtted võimaldavad töötajatele enam toetavaid koolitusi ja nõustamist, et inimesed tuleksid paremini toime tööst tuleneva stressiga, oleksid rõõmsamad ja teotahtelisemad. Sõltumata ametikohast on produktiivsem töötaja see, kes on sisimas tasakaalus ning tunneb end hästi. Antud valdkonda kuuluvad näiteks enesemotivatsiooni, stressijuhtimise, ajajuhtimise koolitused.

Organisatsiooni arenguteekonda on sisse kodeeritud muudatuste perioodid ja mõnikord ka kriisiperioodid, mil on vajalik otsida abi väljastpoolt. Lahendused on igas olukorras erinevad. Meie meeskonna konsultandid saavad pakkuda mitmekülgset toetamist “näiteks nõustades ja coachides juhte, superviseerides meeskonda, kus on “suhted nugade peal”, viies läbi muutuste juhtimise koolitusi, aidates vajalikke muudatusi sammhaaval planeerida ning ellu viia.

Organisatsioonide koolitused ning teised arendusteenused

Toetudes meie meeskonna professionaalsele ettevalmistusele ja pikaajalisele kogemusele aitame leida personaalse lahenduse teie organisatsiooni sisekoolituse tellimusele.

Lähtume teie esiletoodud vajadustest ning seatud eesmärkidest või aitame teil lähteolukorda kaardistada eeldiagnostika abil. Pakume oma klientidele selleks näiteks eelintevjuude läbiviimist töötajatega, Organisatsiooni Hetkeolukorra Diagnostika uuringu läbiviimist, klienditeenindusvaatlusi, jm.

Oleme koolituste ning konsultatsioonide (supervisioon, coaching) läbiviimisel spetsialiseerunud neljale peamisele teemavaldkonnale:

  1. Juhtimine
  2. Koostöö – ja suhtlemisoskused
  3. Kliendisuhted (teenindus ja müük)
  4. Isiksuse areng/enesejuhtimine

 

Lisaks leiate meilt väga palju põnevaid teemasid teistest valdkondadest. Näiteks koolitusi läbirääkimiste juhtimisest, esinemisoskuste täiendamisest, sisekoolitajate väljaõppest, aja juhtimisest, personalivalikust ning palju muud.

Samuti pakume mitmeid lühikoolituste programme, mida sobib lülitada enda meeskonnaüritustesse. Tutvuge meie sisekoolituste valikuga siin

Suurima mahuga tellimuskoolituste valdkonnad meie portfoolios (keskmiselt koolituspäevi aastas)

Juhtimiskoolitused, 80 p
Koostöö arendamise treeningud, 64 p
Müügi- ja teeninduskoolitused, 58 p
Enese- ja stressijuhtimine, NLP koolitused, 55 p
Suhtlemisoskuste treeningud, 42 p

Blogipostitused organisatsioonide elust ja arengust

Meie blogis leiate paremal pool toodud teemakategooriate all mitmeid artikleid organisatsioonide arengust, igapäevaelust ning keerulistest situatsioonidest: omavaheline koostöö, müügi- ja teenindusinimeste ees seisvad väljakutsed, inimeste juhtimine ja juhiks kasvamine, suhete keerukus ning lihtsus ja palju veel.

Kõik artiklid leiad siit

Kui soovid saada meie konsultantidelt kommentaari ja soovitusi enda organisatsiooni juhtumile, saada oma lugu: meie@metaprofit.ee

Avatud koolitused ettevõtetele ning eraisikutele

Avatud koolitusel osalemine sobib juhul kui sisekoolituse tellimiseks on töötajate arv ebapiisav või on tegemist teemaga, millest huvitub alla 5 inimese organisatsioonist. Samuti on see hea võimalus eraisikutele enese täiendamiseks huvipakkuvas valdkonnas. Avatud koolitusgrupis rikastab lisaks koolitaja poolt pakutavale iga osalejat ka teiste grupiliikmete kogemus ning võimalus luua uusi tutvusi ja kontakte.

Hoia ennast kursis meie avatud koolituste kalendriga ja lisa end kodulehe kaudu uudikirjade listi.

Lisainfo: meie@metaprofit.ee

The creative process

idea
discussion
plans
time
develop
done