Metaprofit » Ettevõttest » Ettevõtte tutvustus

ETTEVÕTTE TUTVUSTUS

Meta-Profit OÜ o­n 1996. aastal loodud ja 100% Eesti erakapitalil põhinev koolitus- ja konsultatsiooniettevõte. Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on:

 • Organisatsioonisisesed psühholoogilised täiendkoolitused.
 • Pikemaajalised organisatsiooni arendus- ja nõustamisprotsessid (suunatuna koostöö tugevdamisele, organisatsioonikultuuri ühtlustamisele, stressitaseme vähendamisele, juhtimise efektiivsusele, jm).
 • Juhtkondade nõustamine, juhtide individuaalne nõustamine ja coaching
 • Diagnostika ja uuringud (näiteks personali rahulolu-uuring, sisekommunikatsiooniuuring, organisatsioonikultuuri uuring, kompetentsimudelite väljatöötamise nõustamine,

koolitusele eelnevad intervjuud, teenindusprotsessi vaatlused, testimine, jm.)

 • Avatud tööalased täiendõppekursused (müük, teenindus, juhtimine, suhtlemine, jt).
 • Avatud isiksuse arengu valdkonna kursused (NLP-kursused).
 • Individuaalkonsultatsioonid ja –teraapia.
 • Kriisijuhtimise koolitused, kriisinõustamine õnnetusjuhtumite korral, kriisijuhtimise praktikumid.

Meie missiooniks on aidata organisatsioonidel areneda. Soovime olla meie klientidele kindlaks ning pikaajaliseks partneriks, toetada inimeste psühholoogilist arengut, tööalast professionaalsust ja selle kaudu organisatsiooni edu. Meie klientideks on nii avaliku sektori organisatsioonid kui äriettevõtted. Meie teenuseid kasutavad ettevõtted ja organisatsioonid, kes vajavad süsteemset lähenemist personali arendamisele ning kellele on oluline võimalus tellida suur osa koolitusteenusest ühe partneri käest ka siis kui tegemist on pikaajalise ja suuremahulise projektiga. Meta-Profit koolitajate ja administratiivne meeskond on saanud klientidelt suurepärast tagasisidet seoses korrektse ja sujuva asjaajamisega. Meie kui koolitusettevõtte eelisteks, mida on tagasiside põhjal välja toonud meie püsikliendid, on peamiselt:

 • karismaatilised ja professionaalsed koolitajad;
 • praktiline ja uudne lähenemine tuntud koolitusteemadele;
 • personaalne teenus – süvenemine konkreetse organisatsiooni vajadustesse, koolituse eesmärkidesse ning programmide paindlik ülesehitamine/ettevalmistus.
 • huvitavad mängulised ülesanded ja praktilised psühholoogilised tehnikad (NLP);
 • praktikumide suur osakaal koolitusel;
 • väga heas tasakaalus hinna ja kvaliteedi suhe;
 • sõbralik ning soe suhtlemisstiil;
 • korrektne ja kiire asjaajamine.

Üle 65% meie klientidest on kujunenud püsiklientideks, mida peame oluliseks kvaliteedinäitajaks ning suurimaks komplimendiks meie tööle.

Iga koolitusettevõtte edu aluseks on professionaalsed ning karismaatilised treenerid ja samuti professionaalne administratiivmeeskond, kes on Meta-Profit´is aastate jooksul omandanud rikkaliku koolitusprojektide juhtimise kogemuse. Viime koolitusi läbi nii eesti, vene kui inglise keeles.

Toetume koolituste läbiviimisel mitmekesistele psühholoogilistele ning metoodilistele lähenemistele, sõltuvalt konkreetse treeningu eesmärgist, teemast, sihtgrupist. Mitmed süsteemsed mudelid ja samuti kõik pakutavad koolitusprogrammid on meie koolitajate autorilooming tuginedes laiapõhjalistele teadmistele (erinevad psühholoogia ja ärijuhtimise arengusuunad, koolkonnad, autorid) ning praktilisele tööle organisatsioonide ja inimestega. Teeme igapäevaselt arendus- ja uurimistööd meie koolituste kvaliteedi täiendamiseks, rikastamiseks ning peame oluliseks teenuseid pidevalt kaasajastada ka tehnoloogiliselt, olles käivitanud selleks näiteks koolitustegevust toetava e-teenuste (e-õppe) keskkonna, luues e-koolitusi, välja andes audiomaterjale, jm.

Meta-Profiti jaoks olulisteks väärtusteks on:

Paindlikkus – soov leida maksimaalselt sobiv lahendus igale kliendile personaalselt. Seda nii teenuse sisu kui vormi osas.
Inimkesksus – Meie jaoks tähendab see eelkõige lähtumist inimestest, nende tegelikest vajadustest ning alles seejärel teemast (teenindus, juhtimine, jne.).
Sõbralikkus – me usaldame oma kliente ja loome lähedasi ja usalduslikke partnerlussuhteid.
Intelligentsus – meie jaoks tähistab see inimesesoovi teha enesega tööd ning soovi pingutada selle nimel, et omadada mingi uus käitumis- või mõtlemisviis. See kehtib nii organisatsioonide kui üksikisikute puhul.

Me reeglina õpetame ja innustame inimesi laiemalt mõtlema ja paremini analüüsima ühekordsete “retseptide” pakkumise asemel, kuna organisatsioon ja inimene o­n keeruline süsteem. O­n vaja tunda seaduspärasusi ning osata neid tõlgendada, varieerida ning efektiivselt kasutada enda käitumise muutmisel.