Metaprofit » Ettevõttest » Metaprofiti ja AIESECI koostöö

Metaprofiti ja AIESECI koostöö

Meta-Profit on AIESEC Eesti koolituspartner aastast 2011, toetades tudengeid valdavalt  juhtimise, kaasamise ja koostöö teemadel. Meta-Profiti koolitustsüklid on loonud ühtse teemapõhise terviku, toetades tugevalt AIESECi enda koolitusnägemust. Igal aastal on MPlt teadmisi saanud kümned ja kümned AIESECi juhid, et olla vabatahtlike suunamisel efektiivsemad ning suuta aasta-aastalt ambitsioonikamaid organisatsiooni eesmärke täita. Meta-Profiti koolitused on AIESECi liikmete poolt väga hinnatud, kuna sessioonid on alati konkreetsetele probleemkohtadele suunatud, interaktiivsed ning lisaks teadmistele ka kogemust andvad. AIESECI liidrid on täiendanud oma psühholoogilist  juhtimisteadmist  järgmistes teemades:

  • tugevused ja nõrkused juhina
  • väärtused-uskumused – mina ise, AIESEC ja  minu meeskond
  • juhtimiseks vajalike oskuste arendamine (planeerimine, koordineerimine, kommunikeerimine) ning suutlikkus neid meeskonda juhtides rakendada
  • erinevad tehnikad inimeste juhtimiseks (kohustuste määramine, delegeerimine, coaching)
  • coaching kui juhtimisstiil
  • liidri oskuste arendamine (visiooni loomine, usalduse võitmine, veenmine)
  • muutuste juhtimine ning kuidas muutusi organisatsioonis ellu viia
  • kaasamine läbi enda isiksuse