Metaprofit » NLP koolitused

NLP MAAILM

Mis on NLP…?          

Inimese soovil olla täiuslik ei ole piire. Küsimus o­n selles, miks ja kuidas mõned saavutavad seda, mida tahavad, teistel see aga ei õnnestu. Vastuse nendele küsimustele leiad kui tutvud NeuroLingvistilise Programmeerimisega.

Kasutamisjuhend ajule? Igale kodumasinale, tehnikale o­n kaasa antud kasutamisjuhend… Samas kõige keerulisemale masinale (ajule) pole keegi kasutamisjuhendit kaasa andnud. Sellepärast me sageli riskimegi ebaõnnestuda, puutudes kokku erinevate situatsioonidega.

Mis o­n NLP? NLP uurib struktuuri, kuidas inimesed mõtlevad ja kuidas tajuvad maailma. NLP uurib inimeste käitumist ja õpetab, kuidas saadud teadmiste abil saavutada soovitud tulemusi.

NLP käsitleb… eesmärkide saavutamist, ebameeldivate sündmuste ja mälestuste “töötlemise” mehhanismi, suhtlemise ja mõjutamise kunsti ja sõnade mõju inimestele. Enda ja teiste inimeste mõtlemisfiltrite selgitamist, uskumuste ja väärtuste süsteemi ja palju-palju muud.

Milline o­n NLP? NLP o­n väga praktiline. See o­n mudelite, oskuste ja tehnoloogiate kogum, mis aitab inimesel efektiivsemalt tegutseda ja toimida siin maailmas.

Miks NLP? Tänapäeval o­n NLP maailmas populaarseim psühholoogiline suund edukuse saavutamiseks. NLP esimeste õppetundide üks olulistest taustoletustest o­n järgmine: kaart ei ole territoorium (ühe inimese ettekujutus maailmast erineb teise inimese omast).

Milline kasu võib inimesel olla NLP-st? See o­n võimalus saavutada seda, mis varem tundus enda jaoks võimatu, loobuda ebameeldivatest harjumustest, arendada endas omadusi, mis aitavad paremini kohaneda erinevate väljakutsetega elus…

NLP mõiste sisaldab endas kolm osa – Neuro (kuidas me mõtleme), Lingvistiline (kuidas meie mõtlemine o­n seotud sõnadega mida me ütleme) ja Programmeerimine (kuidas meie käitumine o­n seotud meie mõtlemisega). Seega NLP tegeleb seostega mõtlemise – suhtlemise – käitumise vahel.

NLP kasutusvaldkonnad o­n suhtlemine, äri, isiksuse areng, paarisuhted…

 

Millised o­n NLP eelised võrreldes teiste meetoditega?

 • NLP o­n kaasaegne s.t. vastab tänapäeva inimese tempole – soovile omandada uut oskust kiirelt ja kvaliteetselt.
 • NLP o­n tehnoloogiline s.t. uued oskused o­n kohandatud erinevatele inimestele.
 • NLP ei uuri, miks inimese elus o­n tekkinud mingi häire, haigus või probleem, vaid aitab omandada uut käitumist, mõtlemist selle ületamiseks – seega suurendab valikuvõimalusi.
 • NLP põhiküsimus ei ole miks, vaid kuidas.

Ja veel… Millest mõtleb inimene keerulises situatsioonis? Kuidas mõtleb juht oma äri arendades? Mõtlemine o­n tihedalt seotud meie füsioloogiaga, mõtlemine o­n piiratud uskumuste raamidega. Seega pöörab NLP suurt tähelpanu uskumustele, mis saadavad inimest terve elu ja vahel takistavad saavutamast seda, mida ta võiks saavutada.

Need ja paljud teised küsimused o­n aidanud inimestel tulla ja tutvuda NLP maailmaga: Miks ebameeldivad minevikukogemused teevad haiget siin ja praegu? Kas see peab siis kestma terve elu? Kuidas inimene piirab ennast ja ei luba endale olla õnnelik, saavutada eesmärke oma elus? Miks inimene kardab avalikku esinemist, oma ülemust, õhtul pimedas? Kas ta peab seda kannatama igavesti…? Kuidas toimivad maailma edukamad inimesed? Kas see o­n pärilik või saan ka mina seda õppida? Miks ma õpin ja õpin (võõrkeelt, uut tehnoloogiat…), kuid ei ole rahul tulemusega? Kuidas siis õppida? Kuidas suhelda teistega nii, et ma saavutaksin tulemuse? Kuidas manipuleerida ja kaitsta ennast manipulatsioonide eest? Mis o­n kaasaegne hüpnoos? O­n see ohtlik? Kas seda saab ise õppida? Kas seda saab igapäevases elus kasutada? Kas saab äris seda kasutada? Kuidas koostada reklaami? Kuidas võita valimistel? Kuidas juhtida alluvaid?

NLP KOOLITUSED

NLP Põhikursus o­n võimalus NLP teooria ja praktikaga lähemalt tutvust teha, saada ülevaade sellest, kuidas toimuvad meie mõtlemisprotsessid, miks inimesed teevad oma otsuseid nii nagu nad teevad, miks mina ise käitun nii ja mitte teisiti ningkogeda seda enda peal tehes läbi erinevaid ülesandeid praktilise psühholoogia valdkonnast. Põhikursuse sisaldab endas NLP põhitehnikaid ja -teemasid, mis o­n kui “põhiinstrumendid” teie “elu tööriistakastis”. Põhikursus o­n hea nii nendele, kes alles alustavad oma tutvust NLP-ga kui ka neile, kes sellest teoorias palju teavad (nt raamatutest või internetist), aga ei ole saanud võimalust õppida neid teadmisi rakendama.

Loe edasi…

NLP põhikursus iseõppijale (e-õpe + konsultatsioonid)

NLP põhikursus iseõppijale e-õppe vormis o­n võimalus NLP teooria ja praktikaga lähemalt tutvust teha, saada ülevaade sellest, kuidas toimuvad meie mõtlemisprotsessid, miks me teeme oma otsuseid nii nagu me teeme, miks mina ise käitun nii ja mitte teisiti ning kogeda seda enda peal tehes läbi erinevaid ülesandeid praktilise psühholoogia valdkonnast. Põhikursus sisaldab endas NLP põhiteemasid – ja tehnikaid, mis o­n kui “põhiinstrumendid” meie “elu tööriistakastis”.

Loe edasi…

NLP Profikursus o­n mõeldud eeskätt nendele, kes o­n läbinud Põhikursuse, soovivad NLP-d veel sügavamalt õppida ning omandada ka NLP süsteemsed tehnikad. Siin puudutame selliseid sügavamaid ja mahukamaid tehnoloogiaid, nagu süsteemne konsulteerimine, lingvistiline hüpnoos, jm.

Profikursus koosneb 11-st moodulist. Iga moodul o­n 2-päevane ja toimub reeglina 1 x kuus nädalavahetusel.

Loe edasi…

NLP profikursus iseõppijale (e-õpe + konsultatsioonid)

NLP profikursus iseõppijale e-õppe vormis o­n mõeldud eeskätt nendele, kes o­n läbinud Põhikursuse, soovivad NLP-d veel sügavamalt õppida ning omandada ka NLP süsteemsed tehnikad. Siin puudutame selliseid sügavamaid ja mahukamaid tehnoloogiaid, nagu süsteemne konsulteerimine, lingvistiline hüpnoosvõimalus jne.

Loe edasi…

Oma peret peavad inimesed sageli kõige väärtuslikumaks. Paradoksina aga ei leita sageli just pere jaoks muude tegemiste kõrvalt aega. Enamasti tekib võimalus võtta lähedaste jaoks rohkem aega suvel.

Nii suhted oma partneriga kui suhted lastega vajavad ühelt poolt pühendumist ja pidevat tähelepanu, teiselt poolt ka suurt hulka tarkust ja teadmisi selle kohta, kuidas ühist elu mõnusamaks muuta, kuidas armastust üleval hoida, kuidas probleeme vältida, kuidas nendega toime tulla kui nad juba tekkinud o­n, kuidas suhteid täisväärtuslikumaks ja lähedasemaks muuta, kuidas lagunema kippuvat suhet “ellu äratada”, jne.

Loe edasi…

 

NLP o­n rakenduspsühholoogia kõige uuem, kiiresti arenev ja maailmas palju tunnustust võitnud haru.

See o­n tehnoloogiate kogum, mis aitab inimestel muutuda soovitud suunas – edukamaks, paindlikumaks, suhtlemises osavamaks, jne, jne.

NLP uurib struktuuri, kuidas inimesed mõtlevad ja kuidas tajuvad maailma. NLP uurib inimeste käitumist ja õpetab, kuidas saadud teadmiste abil saavutada soovitud tulemusi.

Neuro – kuidas me mõtleme.
Me kogeme maailma oma meelte kaudu ning muundame saadud informatsiooni teadvuses kui ka alateadvuses toimuvateks (ja vahel ka mittetoimivateks!) mõtlemisprotsessideks. Need omakorda käivitavad närvisüsteemi, mis mõjutab meie enesetunnet, emotsioone ja käitumist.

Lingvistiline – kuidas mõtlemine on seotud sõnadega mida me välja ütleme.
Lingvistiline näitab kuidas me kasutame keelt, et mõista maailma, fikseerida ja tõlgendada kogemusi ja jagada neid teistega. Lisaks uuribmilliseid keelelisi konstruktsioonide kasutades ajame end tupikusse.

Programmeerimine – näitab kuidas end juhtida, et toimida paremini/ efektiivsemini igapäevastes elu situatsioonides ning kuidas asendada mittetoimivad käitumismustrid toimivamateks.

Inimesed räägivad väsimatult lugusid enda elust nii enesele kui ka teistele. NLP annab inimestele tehnikad, mis on nagu võti, mis avab juurdepääsu enda sisemistele mõtetele ja emotsioonidele ning aitab luua inimesel oma uut ja täiustatud lugu. Uute lugude loomine tõstab elu kvaliteeti ja inimese enda rahulolu sellega kasvab tugevalt. NLP uskumused (taustoletused) on sellel teel olulistest vahenditest. Mõned näited kuidas NLP aitab muuta viisi, kuidas maailma vaadata/ tajuda.

NLP üks taustoletusi on see, et kaart ei ole territoorium. See tähendab, et kogedes sama sündmust (nt. vabaõhukontsert) me siiski kirjeldame seda pisut erinevalt kuna tajume seda erineval viisil. Seega NLP aitab leida ja mõista teiste inimeste sisemist reaalsust või maakaarti kellega suhtleme, kuna meil igaühel on elus navigeerimiseks oma maakaart.

Pole läbikukkumisi, on vaid tagasiside. See tähendab, et me kõik teeme vigu ja kogeme tagasilööke kuid meil on valida kas lasta takistusel end heidutada ja loobuda või proovida ikka uuesti ja uuesti. „Tagasiside“ siin kontekstis on mingi olukorra tulemus või tagajärg mitte pelgalt teiste reageering olukorrale.

Iga käitumise taga on positiivne eesmärk, mis viitab sellele, et kui leida iga inimese käitumises positiivset eesmärki, siis avardab see inimese tolerantsust ja sellega koos suhtlemisvõimet.

NLP on väga praktiline, see on mudelite, oskuste ja meetodite kogum, kuidas selles maailmas tõhusalt mõelda ja tegutseda.

Kui tundsid siin ära ennast, tekkis huvi ja innustus, siis oled valmis avama oma mõttemaailma uutele võimalustele.

Allpool vaid mõned küsimused, millele saab valiku lahendusi toetudes NLP mudelitele ja rakendusviisidele:

 • Millest mõtleb inimene keerulises situatsioonis?
 • Kuidas mõtleb juht oma äri arendades?
 • Miks ebameeldivad minevikukogemused teevad haiget siin ja praegu? Kas see peab siis kestma terve elu?
 • Kuidas inimene piirab ennast ja ei luba endale olla õnnelik, saavutada eesmärke oma elus?
 • Mida ma pean tegema, et minu suhted laste/partneriga oleksid paremad, et vähendada konflikte?
 • Miks inimene kardab avalikku esinemist, oma ülemust, õhtul pimedas? Kas ta peab seda kannatama igavesti…?
 • Kuidas toimivad maailma edukamad inimesed? Kas see o­n pärilik või saan ka mina seda õppida?
 • Miks ma õpin ja õpin (võõrkeelt, uut tehnoloogiat…), kuid ei ole rahul tulemusega?
 • Kuidas siis õppida?
 • Kuidas suhelda teistega nii, et ma saavutaksin tulemuse?
 • Kuidas manipuleerida ja kaitsta ennast manipulatsioonide eest?
 • Mis o­n kaasaegne hüpnoos? Kas seda saab ise õppida? Kas seda saab igapäevases elus kasutada?
 • Kuidas koostada reklaami?
 • Kuidas võita valimistel?
 • Kuidas juhtida alluvaid?
 • Eduka ja mitteeduka kogemuse struktuuri – miks ja kuidas inimene eelistab läbida sündmusi ühel, mitte teisel viisil ja kuivõrd on seda konkreetsel inimtüübil võimalik üldse muuta (ehk, kas mina ikka saan olla õnnelik/ kas ma saan olla õnnelikum kui praegu …)
 • eesmärkide saavutamist, miks tavaeesmärkide saavutamise puhul räägitakse heast tulemusest kui on 30% saavutatud ja NLP tehnikate abil seda mitmekordistatakse
 • ebameeldivate sündmuste ja mälestuste “töötlemise” mehhanismi
 • tehnikaid foobiatega
 • suhtlemise ja mõjutamise kunsti ja sõnade mõju inimestele. Kas mina suhtlejana võin  kätte saada taset „parimad sõnastused ja vastused igal ajal ja igas kohas“ või saadab mind pigem juhuslik õnn.
 • edukuse modelleerimist. Mis on sinu elus ja sinu tüübi jaoks edukuse kood ja kas selline asi üleüldse eksisteerib või on see  üksikute „valitute“ jaoks.
 • enda ja teiste inimeste mõtlemisfiltrite selgitamist
 • uskumuste ja väärtuste süsteemi
 • oma seisundite juhtimist, miks taas ja taas kogen ma neid tundeid, mis mulle ei meeldi ja kas seda „suletud ringi“ saab ükskord elus täielikult kontrollida ehk valitseda oma sisemust mitte vastupidi
 • ajaliine ja suhet ajaga ning palju-palju muud.

Nõustamine, haridus, müük, reklaam, ettevõtlus, artistid, perekond jne. Sõltumata ametist või elukutsest enamik NLP õppijaid otsivad „võtit“ kuidas paremini ja efektiivsemalt suurendada oma edukust ja tööalast tõhusust.

 • Kui oled müüja –  õpid kuidas veelgi tõhusamalt suhelda oma klientidega
 • Kui oled terapeut, treener või õpetaja  – õpid kuidas aidata oma klientidel ellu viia suuri muutusi vaid mõne kohtumisega
 • Kui oled ettevõtte omanik või juht  – õpid kuidas on võimalik ületada takistusi, et jõuda oma äris järgmisele tasemele ning muuta oma meeskond motiveerituks
 • Kui oled töötaja – õpid kuidas püsida motiveerituna, osata juhtida ennast keerulistes olukordades ning suhelda efektiivsemalt.oma kaastöötajatega
 • NLP o­n kaasaegne s.t. vastab tänapäeva inimese tempole – soovile omandada uut oskust kiirelt ja kvaliteetselt
 • NLP o­n tehnoloogiline s.t. uued oskused o­n kohandatud erinevatele inimestele
 • NLP ei uuri, miks inimese elus o­n tekkinud mingi häire, haigus või probleem, vaid aitab omandada uut käitumist, mõtlemist selle ületamiseks – seega suurendab valikuvõimalusi
 • NLP põhiküsimus ei ole miks, vaid kuidas. NLP-d ei huvita MIKS o­n inimese elus tekkinud mingi häire või probleem, vaid NLP põhiküsimuseks o­n KUIDAS leida lahendus. NLP o­n orienteeritud lahenduse, mitte põhjuse leidmisele, kuna see viib inimest edasi
 • NLP ei ütle, mis o­n õige või vale, NLP käsitleb asju/ nähtusi/käitumisviise seisukohalt, kas need o­n selle konkreetse inimese jaoks KASULIKUD või MITTEKASULIKUD konkreetse inimese enda seisukohast.

Eestisse jõudis NLP 90ndate aastate keskel esimeste Läänes õppinud eestlastest treenerite läbi, kes tõid NLP “sisse” peamiselt Soome ja Kanada instituutide kaudu (nende hulgas ka Meta-Profiti treener Alexander Kotchubei). Nende juhtimisel alustasid ka esimesed NLP huviliste õppegrupid, kellest paljudest o­n nüüdseks samuti saanud treenerid.

Läbi aastate o­n NLP õppegruppidesse koondunud palju isiksuse arengust huvitatud inimesi, kes o­n oma aktiivse kaasamõtlemisega NLP-d ka arendanud ning edasi viinud ning kes NLP-filosoofiat edasi kannavad.

Nüüdseks o­n NLP ka Eestis leidnud suurt kõlapinda ning suure toetajaskonna. Selles o­n kindlasti suurim teene meetodil endal – loogiline, kaasaegne ja piisavalt arusaadav “mittepsühholoogilisele” inimesele ehk siis NLP õppimine ning kasutamie ei eelda eelnevat erialast haridust. Enam ei ole Eestis sagedane olukord, kus rääkides NLP-st puutud kokku küsimusega: “Mis asi see küll o­n?”… Inimesed arutavad, mõtisklevad selle üle, jagavad teineteisega häid ja toimivaid tehnikaid ning võtteid (seda ka ajakirjanduse vahendusel), diskuteerivad erinevate treenerite õpetamismeetodite üle. Kuna NLP leiab rakendust ja o­n efektiivne erinevates valdkondades (isiklik elu, töö, äri), siis igaüks võtab sellest just temale vajaliku osa.

Hetkel saab Eestis NLP tehnoloogitega kaudselt tutvust teha erinevates firmades, mitmed koolitusfirmad kasutavad seda ühe metoodikana kuid täisväljaõppe kursuseid viivad läbi üksikud (Meta-Profit Tallinnas ning AKKA koolitus Pärnus). Valiku saab teha toetudes enda eelistustele treeneri või õppimise stiili, korralduse osas.

NLP areneb ka tänapäeval väga aktiivselt, uurides uusi suundi, kuna NLP-s ei ole seatud väga rangeid piire, mis annab võimaluse kõigile õppijatele-tegijatele tuua sisse omanäoline, uudne element (jäädes loomulikult NLP raamidess.

Kokku o­n nüüdseks tiksunud üle 40 aasta, millal maailm kuulis esimest korda lühendit NLP. Selle uudse rakenduspsühholoogia suuna algatajad oli R.Bandler (informaatika ja matemaatika magister) ning J.Grinder (keeleteadlane, treener ja kõnemees). NLP sai alguse küsimusest, mis võimaldab ühel inimesel olla teisest edukam selle mõiste kõige laiemas tähenduses.

NLP loojad modellerisid selleks kolme maailma kuulsat psühhoterapeuti – Virginia Satiri (arendas välja peeterapia), Frederick Perlsi (gestalt psühholoogia looja) ja Milton Ericksoni ( kliinilise hüpnoteraapia looja). Selle tulemusel ilmus nende sulest „The Structure of Magic Volumes I & II“ (1975, 1976), „Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, Volumes I & II“ (1975, 1977) ja „Changing With Families“ (1976). Need tööd saad edaspidiseks Neuro Lingvistilise Programmeerimise metoodika aluseks.

NLP iseärasus o­n see, et see arvestab inimeste psühholoogilis-kultuurilisi iseärasusi ja o­n väga paindlik. Seetõttu o­n igal maal NLP-l omad iseärasused, mis o­n NLP õppimisel ning omandamisel väga oluline. Samas o­n kõige aluseks põhitehnikad ning süvatehnikad, milleni NLP-d uurides o­n jõutud.

NLP o­n hetkel aktiivse ja toimiva psühhotehnoloogiana kasutusel üle maailma ning ei ole sellist arenenud riiki, kus seda ei tunta. Maailmas lähenetakse väga erinevalt ka NLP-alasele koolitusele – on temaatilisi lühikursusi ja pikemaajalisi väljaõppekoolitusi, mis annavad vastava taseme diplomi..

NLP innustab uutmoodi mõtlema ja uusi valikuid tegema ning tunnustab igasuguse tegevuse all peituvaid positiivseid kavatsusi, mis kasvab välja iga põlvkonna uutest ideedest, kogemustest ja edulugudest.