Suhtlemine ja enesekehtestamine

Enesekehtestamist vajame siis, kui meie huvid ning vajadused ja kellegi teise huvid ning vajadused ei ole kooskõlas. Kuidas enda vajadustest siis märku anda nii, et meie tunneksime ennast hästi ja me ei lööks rivist välja ka teist inimest.

Ennastkehtestav käitumine o­n omane tasakaalukale, enesekindlale, teistega arvestavale ja küpsele isiksusele. Ometi ei ole see paljudele meist sugugi lihtne, seepärast vajame välist abi, tehnikate ja käitumisviiside harjutamist, et enesekehtestamisoskused muutuksid meie loomulikuks osaks ja saaksime neid kasutada siis kui olukord seda vajab. Soovimegi meie rikkalikku tehnikate valikut ning kollektsioneeritud lugusid ning kogemusi teiega jagada.
Treeningud o­n väga praktilised ning sisaldavad mitmete mängude ja harjutuste läbitegemist selleks, et saaksite sellest maksimaalse kasu.

Palun tutvuge treeningutega allpool.
Iga inimene oskab suhelda ja teeb seda omal unikaalsel viisil.

Suhtlemise üks osa o­n sõnad, mida me kuuleme või ütleme. Sõnade taga peituvad mõtted. Vahel o­n sõnad, mida inimene ütleb ja mõtted, mida ta mõtleb meile arusaadavad ja vastuvõetavad, vahel – mitte.

Kuidas inimene mõtleb, milliseid sõnu ta oma mõtetele leiab, millissesse vormi ta neid paneb, kuidas seda mõistavad teised inimesed, ning kuidas nende teadmiste abil suhtlemist efektiivsemaks muuta, o­ngi meie suhtlemiskursustel vaatluse all.

“Suhtlemise geeniuse” treeningul käsitleme suhtlemise põhioskusi, mis o­n vajalikud igale inimesele kontakti loomist, kuulamist, liitumist, konfliktidega toimetulemist ning nende tekkimismehhanismide mõistmist, jpm.

“Suhtlemise mängud” tõsielus-treeningul käsitleme praegusel ajal oluliseks muutunud teiste inimeste mõjutamist, veenmist, argumenteerimist… Käsitleme ka manipuleerimise mõistet ja sellega seonduvat.

Millest algab suhtlemine? Paljud vastaksid kindlasti, et kohtumisest, kontaktist…

Loe rohkem »

Raske oleks vist leida inimest, kes ütleks, et ta naudib pingelisi suhteid. Enamasti me ei tunne end hästi kui peame pikemat aega viibima keskkonnas, kus õhk o­n täis negatiivset energiat – inimesed o­n konfliktis, keegi o­n kellegi peale solvunud või valitseb õhus hoopis kurjakuulutav vaikus.

Loe rohkem »

Paljud meie seast ei pea väikest valetamist või tõe mugandamist vastavalt vajadusele mitte eriti märkimisväärseks patuks. Nii võiks ju eeldada, et valetamisse suhtutakse soosivalt, sest seda on viljelenud kõik – kes rohkem, kes vähem. Siiski, hoolimata valetamise laiast universaalsusest ei pea avalik arvamus seda tegevust tunnustatud ja aktsepteeritud tegevuseks.

Loe rohkem »

Selle kursuse põhieesmärgiks o­n õpetada suhtlemise ühte aspekti – teise inimese mõjutamist (seda erinevates kontekstides). Te õpite, kuidas juhtida teist inimest enda poolt valitud suunas ja saavutada soovitud tulemusi.

Loe rohkem »