Metaprofit » Uuringud » Töösituatsioonide vaatlus
Töösituatsioonide vaatlus

Millal vajab organisatsioon töösituatsioonide vaatluse teenust?

“Töövaatlus” o­n kasulik praktiliselt kõigile organisatsioonidele, sõltumata nende suurusest, tüübist või vanusest.

Eriti hea o­n see teenus siis, kui juhtkond tunneb, et ei oma enam päris kindlat teadmist sellest, mis toimub tegelikult organisatsiooni “eesliinil”, näiteks teenindajate/müüjate ning klientide vahel. Sel juhul o­n meil tegemist teenindussituatsioonide vaatlusega.

Teenus o­n väga kasulik stardipunktina kui soovitakse muuta mingi struktuurüksuse töökorraldust või töötajate käitumist mingis valdkonnas.

Teenus annab suhteliselt objektiivse pildi töötajate tegelikest, käitumuslikest “kinnijäämistest”/tugevustest, annab väärtuslikku tagasisidet töötajatele endile ja juhtkonnale ning võimaldab konsultantidel luua adekvaatse programmi muutuste sisseviimiseks.

Teenuse sisu:

  • Protsessi ja selle eesmärkide tutvustamine töötajatele, hirmude ning eelarvamuste mahavõtmine (sageli esineb “nuuskimise”hirm)
  • Iga konkreetse töötaja või struktuurüksuse tööstiili ja -paiga psühholoogiline kaardistamine, analüüs, “kinnijäämiskohtade” määratlemine
  • Sisemiste ja väliste tegurite määratlemine, mis mõjutavad tööprotsessi
  • Vaatlustulemuste analüüs
  • Tagasiside ja kokkuvõtted töötajatele ning juhtkonnale
  • Arengusuundade ja -võimaluste määratlemine

Protsess toimub reaalses tööolukorras, osalejate tööajal, kulutades minimaalselt nende aega. Üks osaleja kulutab kogu protsessi jooksul aega vaid grupikohtumisteks, reeglina 2 x 1,5 tundi, ning vajadusel individuaalkohtumiseks kuni 1 tund.

Protsessi sihtgrupp:

organisatsioon tervikuna – kõigi tasandite töötajad; konkreetne struktuurüksus; juhtkond.

Protsessi kestvus ja hind:

Protsessi haaratud inimeste arv: Konsultantide juuresoleku kestvus päevades: Kestvus: Protsessi hind:
kuni 20 inimest 2 päeva kuni 1 kuu alates 780 EUR
kuni 40 inimest 2-4 päeva 1-2 kuud alates 1280 EUR

Kui teie organisatsioonis o­n enam kui 40 inimest, keda tahaksite protsessi haarata, küsige meilt personaalset pakkumist.

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST: