Metaprofit » Konsultatsioonid » Psühholoogiline kriisiabi
Psühholoogiline kriisiabi

Meta-Profiti konsultandid osutavad ka professionaalset psühholoogilist kriisiabi suuremate Eestis toimuvate õnnetusjuhtumite, katastroofide korral.

Oleme juhtinud või osalenud kriisiabi osutamisel näiteks parvlaev Estonia katastroofi järgselt, Kurkse lahe õnnetuses, Pala lastega toimunud katastroofis, Hiiumaa lennuõnnetuses, Saaremaa Ühisgümnaasiumi põlengus, jm.

Pakume organisatsioonidele ka kriisiabialast koolitust!

Käesolevas koolitusprogrammis tulevad käsitlusele olulisemad teemad, mis o­n seotud inimese käitumisega kriisiolukorras ja kriisiseisundis inimese abistamisega. Vaatame, millised o­n kriisiseisundi tunnused, kuidas peab toimima, kui inimene (inimesed) o­n sattunud õnnetuse või katastroofi tagajärjel kriisi, kuidas läbi viia debriefingut, jne. Anname siin ülevaate kriisipsühholoogia alustest ning keskendume just kriisijuhtimise praktilisele poolele – kuidas siis ikkagi reaalses elus toimida, kui o­n toimunud õnnetus või katastroof.

Loe rohkem »

Debriefing on grupis läbiviidav kriisitöö meetod, mida kasutatakse õnnetusjuhtumite järgselt. Kogemus näitab, et debriefingu läbiviimine näiteks kollektiivides, kus keegi on hukkunud töökohustuste täitmisel või klassis, kaasõpilase ootamatu surma korral jm. taastab efektiivsemalt kollektiivi töövõime ja vähendab emotsionaalset stressi.

Psühholoogilise kriisinõustamise eesmärgiks on taastada inimese psüühiline tasakaal ja toimetulek igapäevaelus, vajadusel teavitada abivajajat meditsiinilise ja sotsiaalse abi saamise võimalustest.

Kriisinõustamine on üldjuhul lühike, väldates paarist kohtumisest kuni 1-2 kuuni. Kohtumised toimuvad olenevalt vajadusest, kas kord nädalas või sagedamini.

Meta-Profiti konsultandid osutavad professionaalset psühholoogilist kriisiabi suuremate Eestis toimuvate õnnetusjuhtumite, katastroofide korral. Oleme juhtinud või osalenud kriisiabi osutamisel näiteks parvlaev Estonia katastroofi järgselt, Kurkse lahe õnnetuses, Pala lastega toimunud katastroofis, Hiiumaa lennuõnnetuses, Saaremaa Ühisgümnaasiumi põlengus, jm.

Meie nõustajad pakuvad ka individuaalset kriisinõustamist grupidele ja eraisikutele.

Telli kriisiabi: