Metaprofit » Ettevõttest » Meetodid ja filosoofia

Meetodid ja filosoofia

Meie meetodid

Meta-Profiti koolituste ja konsultatsioonide raames kasutame konkreetsele kontekstile enim sobivaid meetodeid. Need kõik o­n kindlates situatsioonides väga toimivad ning enamus neist o­n leidnud maailmas palju tunnustust. Mõned neist o­n klassikalised, mõned veel kujunemisjärgus. Meie lemmikud o­n järgmised:

 • NLP (neurolingvistiline programmeerimine)
 • Lahenduskeskne lähenemine (Solution oriented th.)
 • Geshtaltpsühholoogia
 • Psühhoanalüüs
 • Psühhodraama
 • Tegevuskeskne õpe (õppimine mängu ja tegevuse kaudu)
 • Action learning
 • Erinevate teraapiate elemendid (pereteraapia, kriisiteraapia, jpm.)

Koolituste läbiviimisel kasutame väga erinevaid töövorme. Näiteks:

 • lühiloengud
 • arutelud
 • harjutused
 • grupitöö
 • õppemängud
 • videotreening

Enamasti võib meie koolitusi nimetada treeninguteks, kuna nendes o­n suur osakaal osalejaid aktiviseerivatel tegеvustel. Meie filosoofia Organisatsioon, see o­n inimesed. Inimeste süsteemse arendamise kaudu o­n võimalik muuta kogu organisatsiooni toimimist. Iga organisatsioon o­n unikaalne ja kordamatu, kuna inimesed, kes selles töötavad o­n samuti unikaalsed ja loovad omavahelisi suhteid kordumatulviisil. Siit tuleb lihtne põhimõte meie lähenemisel ja koostöös organisatsioonidega – see o­n pigem kunst ja o­n seotud individuaalsete lahenduste leidmisega. Selge o­n, et lahendused peavad olema toetavad, arendavad ja sisaldama minimaalselt inimest kahjustavat võimalust. Me usume, et iga inimene ja organisatsioon tahab muuta ennast, ühiskonda, maailma paremaks. Kuid igaüks teeb seda oma unikaalsel viisil ja võtetega, mis kõrvaltvaatajatele võivad paista teisiti. Me leiame, et kui inimene või organisatsioon ei käitu kõige efektiivsemal viisil, siis tal puuduvad vastavad oskused. Oskusi saab õppida. Meie missioon o­n aidata inimestel ja organisatsioonidel saada neile vajalikke oskusi/teadmisi, et muuta ennast ja neid ümbritsevat keskkonda paremaks/efektiivsemaks.