Metaprofit » Uuringud » Meeskonnatöö analüüs
Meeskonnatöö analüüs

Millal vajavad organisatsioonid meeskonnatöö analüüsi teenust?

Kui organisatsiooni töökorraldus eeldab palju meeskonnatööd ning soovitakse ennetada võimalikke probleeme selles valdkonnas

Kui meeskonnatöö tasandil tekkinud konfliktid takistavad organisatsiooni edukat toimimist.

Kui soovite leida kindlate ülesannete täitmiseks võimalikult efektiivse koosseisuga meeskondi.

Kui töötajate koostööoskused o­n nõrgad.

Koolitusvajaduse täpsemaks määratlemiseks meeskondade tasandil.

Teenuse sisu:

  • Protsessi ja selle eesmärkide tutvustamine töötajatele
  • Olemasolevate formaalsete ja mitteformaalsete meeskondade kaardistamine
  • Meeskonnatööd pidurdavate ja toetavate tegurite kaardistamine ja analüüs
  • Meeskonna sobivuse hindamine konkreetse ülesande täitmiseks
  • Kokkuvõtted, analüüsiv tagasiside osalejatele ja juhtkonnale

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST: