Metaprofit » Uuringud » Klienditeeninduse analüüs
Klienditeeninduse analüüs

Millal vajavad organisatsioonid klienditeeninduse analüüsi teenust?

Kahtlemata o­n see oluline siis, kui teenindusettevõte tunneb, et teeninduse valdkonnas esineb puudujääke, ent ei osata täpselt määratleda nende põhjuseid, mille tõttu o­n raske leida ka lahendusi. Samuti o­n selline teenus hea ennetamaks võimalikke probleeme teeninduses, mis o­n teenindusettevõttele kahtlemata strateegilise tähtsusega struktuurüksus. See teenus võib olla oluline, kui ettevõte o­n väga noor ning soovib määratleda teenindajate tugevaid/nõrku külgi ning nende koolitusvajadust. Samuti kogenud teenindajate koolitusvajaduse määratlemise puhul.

Teenuse sisu:

  • protsessi ja selle eesmärkide tutvustamine
  • töötajatele töötajate vaatlus reaalses tööolukorras (vähemalt 0,5 päeva ühe üksuse/grupi kohta)
  • tugevate ja nõrkade tegevuste eristamine firma, teenindaja, kliendi seisukohalt
  • kokkuvõtted, analüüsiv tagasiside osalejatele ja juhtkonnale

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST: