Metaprofit » Konsultatsioonid » Coaching
Coaching

Coaching on tulevikust mõtlemise treening (Marylin Atkinson)

Coaching on inimese potentsiaali avastamise tehnoloogia. Kõik iidsed idamaised praktikud  ja religioonid on püüdnud jõuda tasemeni, kus inimene avastab enda sees sisemised ressursid ja mõistab, kuidas neid kasutada. Tänapäeva coaching on kaasaegne ning sotsialiseeritud teadus inimese potentsiaali avastamiseks. See teadus
baseerub kindlatele tehnoloogiatele, mis teeb selle protsessi võimalikult kiireks, kättesaadavaks ja laialt kasutatavaks.

Kuidas toimib coaching?

Igal inimesel on kindlasti olemas mingi sisemine soov, unistus, mida ta soovib saavutada. Võtke näiteks puhas leht paberit ja tõmmake sinna skaala 1-10. Paigutage oma unistus kümne alla ja siis märkige oma koht sellel skaalal vastavalt unistuse kättesaadavusele.

Võimalik, et Teie asukoht sellel skaalal on kas lähedal või siis kaugel. Samas inimese potentsiaal on piiramatu. Iga inimene on võimeline iseseisvalt saavutama enda eesmärgid. Kuid miks seda alati ei juhtu? Teatud aegadel on ligipääs inimese ressurssidele piiratud erinevate asjaolude tõttu. Teguriteks võib olla negatiivne kogemus, madal eneseusk, emotsionaalne „blokk“ jne. Sellistel juhtudel on inimesele vaja head professionaali, kelle suunav tegevus aitab unistuse omanikul liikuda tema eesmärgi suunas. Nii tehakse individuaalset coachingut.

Tänapäeval on levinud coachingu tehnoloogiate kasutamine organisatsioonides. Siin ei ole tegemist töötajate unistustega, vaid kaardile pannakse organisatsiooni eesmärgid. Tippjuhtide individuaalse coachingu raames õpitakse liikuma organisatsiooni eesmärkidele lähemale. Coachingu protsess aitab näha oma organisatsiooni arengut terviklikuna, märgata ja fikseerida erinevaid riske, analüüsida erinevaid situatsioone, võtta õigeid otsuseid vastu ja valida paremaid strateegiaid eesmärkide saavutamiseks ning koostada tegevusplaanid.

Organisatsioonid pakuvad rohkelt võimalusi coachingu rakendamiseks.

Järgnevalt loetleme erinevaid valdkondi, kus on coachingust palju abi.

1. Organisatsiooni areng (eesmärgid, strateegiad, arenguplaan)
2. Personali valik
3. Meeskonna loomine
4. Personali motiveerimine
5. Personali adaptatsioon, ettevalmistamine ja õpetamine
6. Müügitulemuste tõhustamine
7. Konfliktide lahendamine ja suhete parendamine kollektiivis
8. Personali hindamine/atesteerimine
9. Arenguvestluste läbiviimine
10. jne

Coaching on parim instrument inimese tööotsingutele kaasaaitamisel, spetsialiseerumise kaardistamisel ja karjääriredelil liikumise planeerimisel.

Coachingu filosoofia baseerub järgmistel olulistel põhimõtetel:

1) Coachingu klient on vaimselt terve ja normaalne inimene.
2)  Inimese potentsiaal on piiramatu.
3) Iga inimene teeb oma elu parimad otsused vastavalt oma ressursside kättesaadavusele.
4) Inimene teab situatsiooni, milles ta on, paremini kui keegi teine. Just sellepärast ei anna ükski coach otsest nõu.
5) Kriitika ei ole ainuke edasiviiv jõud. Saab olla edukas ja efektiivne ilma, et peab kuulama kellegi hinnanguid (kriitikat) enda kohta.

On arusaadav, et coaching ei ole universaalne maagiline ja kõikvõimas instrument. Juhul, kui konkreetne inimene ei soovi näha muutusi oma elus, isegi siis, kui ta oma elu kvaliteediga väga rahul ei ole, ei aita teda ei coaching ega ka teised vahendid. Siin tuleb meeles pidada, et coach järgib alati kliendi huvisid ja ei välju nende raamidest. Coaching aitab neid, kes soovib reaalset muutust oma elus. Soovib arengut, liikumist, tõusu ning on valmis tegutsema oma eesmärgi saavutamise suunas.

Telli coaching: