Metaprofit » Ettevõttest » Meeskond » Alya Sitsel

Alya Sitsel

Alya on koolitus- ja konsultatsioonifirma Meta-Profit koolitaja. Tema fookuseks on süsteemsed protsessid ettevõtetes ning koostöö efektiivsuse tõstmise võimalused meeskondades. Ta on korraldanud ning läbi viinud erinevaid praktikume, koolitusprotsesse ning supervisioone.

Alya omab töökogemust rahvusvahelistes kollektiivides ning koostöös välispartneritega.  Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonna, millest kaks aastat on õppinud Aarhusi Ülikoolis, Taanis. Doktori õppe on ta läbinud Taanis ja Belgias. Alya on mitmete teaduspublikatsioonide autor.

Alyat on autasustatud doktori stipendiumiga VLAIO agentuurilt ning saavutanud erinevaid auhindu konkurssidel, ta on osalenud  ettekannetega rahvusvahelistel erialastel konverentsidel Taanis, Norras, Belgias, USAs, Rootsis, Tsehhis, Hispaanias ja Jaapanis.

 

KOOLITUSVALDKONNAD

  • Koostöö efektiivuse arendamine
  • Tööprotsesside kaardistamine, arendamine
  • Muutuste protsessid ettevõttes
  • Koostöö ning suhtlemine