Metaprofit » Ettevõttest » Meeskond » Anu Kaiv

Anu Kaiv

Müügijuhina Anu juhib ja koordineerib Meta-Profiti loomingulise ja administratiivse meeskonna eesmärgipärast koostoimimist, müügimeeskonna tööd, viib ellu korporatiivsete klientide koolitusprojekte ning nõustab kliente nende vajadustest lähtuvalt parima lahenduse saavutamiseks. Anul oma kiire ratsionaalse mõtlemisega on oluline roll ettevõtte kasvamisel, kaasajastamisel, teenuste arendamisel ning jätkusuutliku kliendibaasi kujundamisel.

Anu on lõpetanud EABA ärijuhtimise eriala spetsialiseerumisega turismijuhtimisele ning omandanud TTÜ-s finantsisti eriala. Lisaks on Anu täiendanud end NLP practitioneri taseme (neurololingvistilise programmeerimise) kursusel.

Alates 2015 aastast on Anu ametis ka Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade tegevjuhina; on osalenud Hariduse Kutsenõukogu töörühmas täiskasvanute koolitaja kutsestandardite väljatöötamisel (2017).