Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Kriisipsühholoogia põhialused e. kuidas käituda koolis toimunud kriisi korral
Kriisipsühholoogia põhialused e. kuidas käituda koolis toimunud kriisi korral

Osalejate arv:           kuni 12 inimest
Sihtgrupp:                 erinevate tasandite juhid; töötajad; spetsialistid
Kestvus:                      2 päeva
Toimumiskoht:        Meta-Profit seminarisaal, Madara tn.29 Tallinn

Kahjuks o­n meie igapäevaelu kaaslasteks ka erinevad traagilised sündmused – õnnetusjuhtumid, katastroofid, mis puudutavad erinevaid organisatsioone ja ettevõtteid. Kuna taolised sündmused kannavad endas suurt emotsionaalset pinget, mis mõjutab kogu orginsatsiooni igapäevast toimimist, o­n väga oluline tunda kriisikäitumise seaduspärasusi ning läbi mõelda tegevusplaan oma ettevõttes või org.-s, et olla õnnetusjuhtumiteks valmis.

Käesolevas koolitusprogrammis tulevad käsitlusele olulisemad teemad, mis o­n seotud inimese käitumisega kriisiolukorras ja kriisiseisundis inimese abistamisega. Vaatame, millised o­n kriisiseisundi tunnused, kuidas peab toimima, kui inimene (inimesed) o­n sattunud õnnetuse või katastroofi tagajärjel kriisi, kuidas läbi viia debriefingut, jne. Anname siin ülevaate kriisipsühholoogia alustest ning keskendume just kriisijuhtimise praktilisele poolele  –  kuidas siis ikkagi reaalses elus toimida, kui o­n toimunud õnnetus või katastroof.

Kriisipsühholoogia tundmine aitab hoida sidet “inimese teema” ja spetsiifiliste kriisireguleerimise teemade käsitlemise vahel, aitab aru saada, milliste psühholoogiliste kriisireaktsioonidega me võime seejuures kokku puutuda ja kuidas nendega efektiivselt toime tulla.

TEEMAD:

  • Kriiside tüpoloogia. Traumaatilised kriisid. Kriisiabi mõiste ja eesmärk.
  • Katastroofide, õnnetuste mõju inimese psüühikale. Psühholoogilise kriisijuhtimise põhireeglid.
  • Tavapärased reaktsioonid kriisiolukorras.
  • Suhtlemisraskused kriisiseisundis inimestega. Suhtlemine agressiivse ja apaatse inimesega.
  • Vahetu ja hilisem abi peale emotsionaalselt rasket sündmust. Kuidas inimest vahetult õnnetuse järel ja õnnetuskohal psühholoogiliselt aidata. Käitumine paanikas oleva inimesega.
  • Abi iseendale osaledes õnnetuses või katastroofis.
  • Traumajärgne stressihäire (PTSD).
  • Kriisipsühholoogia meetodid ja nende kasutamine. Debriefing ja selle läbiviimine

KOOLITAJA:
Koolituse läbiviijaks on Meta-Profiti kogenud treener-konsultant Alexander Kotchubei või Katrin Roosileht

KOOLITUSE KESTUS:
Koolituspäev kestab 10.00-17.00

 

Telli koolitust: