Metaprofit » Koolitused » Läbirääkimised
Läbirääkimised

Läbirääkimised on teema, mis enamasti puudutab juhatuse liikmeid, ostuosakondade töötajaid, suurklientide müügijuhte, rahvusvaheliste koostöölepingute sõlmijaid. Läbirääkimiste pidajatel on enamasti väga suur vastutus oma ettevõtte ees, kuna enamasti on iga sõlmitav leping suure kaaluga ning mõjutab organisatsiooni edu suurel määral. Seetõttu on professionaalsete läbirääkijate hea ettevalmistus väga oluline. Meie pakume teile läbirääkimisoskuste lihvimiseks väga praktilisi koolitusi, mille tutvustused leiate allpool.

Läbirääkimisoskuste treening on oma sisult üks mahukamaid kõigi meie koolitusteemade valikus. Professionaalne läbirääkija peab teadvustama, milline on ettevõtte taotletav maine/läbirääkimiskultuur, milline on tema mõjujõud ja positsioon antud konkreetsetel läbirääkimistel, millised on võimalikud baasstrateegiad, kuidas ette valmistada iseenda isiksust nii, et olla mõjuv ja veenev, milliseid taktikaid ja mõjutamisviise saab läbirääkimistel kasutada, kuidas partnerit häälestada, väljuda vajadusel „vastu seina surutuse“ olukorrast, jpm.

Loe rohkem »