Metaprofit » Koolitused » Mõttemustrite muutmine ehk innovaatiline mõtlemine
Mõttemustrite muutmine ehk innovaatiline mõtlemine

Innovaatika või loovusena näeme ärikeskkonnas eelkõige meeskondade võimet mõelda teistmoodi (oskust muuta mõttemustreid), näha tavapärases tööprotsessis teistsuguseid lähenemisi ja lahendada olukordi uudsel viisil. Koolitus julgustab osalejaid igapäevases tööprotsessis olema innovaatilisem, nägema suuremat pilti ja olema avatum uutele vaatenurkadele. Koolitus on üles ehitatud toetudes praktilistele psühholoogilistele tehnikatele (NLP), mida saab kasutada tõhusalt nii individuaalselt kui ka meeskonnana.

Koolituse eesmärgid:

 1. Kujundada osalejate hoiakut uute ideede suhtes positiivsemaks ning suurendada valmisolekut muutusteks.
 2. Anda osalejatele võimalus teadvustada enda igapäevaste tegevuste psühholoogilisi „mustreid” seotult innovaatilisusega.
 3. Julgustada osalejaid nägema tavapäraseid olukordi uudsest vaatenurgast ning leida nendele tavapärasest erinevaid lahendusi.
 4. Omandada praktilisi tehnikaid iseenda ja meeskonna innovaatilisuse toetamiseks ja käivitamiseks.
 5. Ületada igapäevatöö rutiini ja koguda uut energiat.

TEEMAD:

 • Innovaatilisus inimeses ja innovaatilisus organisatsioonis. Mida tähendab innovaatilisus. Muutustele reageerimise mustrid. Innovaatilisuse takistused inimeses/süsteemis. (näit. erinevad hirmud, range organisatsioonikultuur, inimese varasemad kogemused, hoiakud, jm). Innovaatilised meeskonnad vs. rutiinsed meeskonnad– millised on nende tunnused.Grupitöö/psühholoogiline mäng, presentatsioon, arutelu.
 • Innovaatilisuse avastamine endas ja ümbritsevas keskkonnas, meie ees seisvates probleemides. Loova mõtlemise käivitamine – mida tähendab ja millest koosneb loov mõtlemine ehk innovaatilisuse olemus – ebatavaline perspektiiv tavalistele olukordadele, uudse lahenduse rakendamine, uudsed seosed tuttavate elementide vahel, uued raamid, jm. NLP tehnikad loova mõtlemise käivitamiseks. (Disney-tehnika, refreimingu tehnika, jt.)  Harjutused/mängud, arutelu.
 • Innovaatilisuse praktikum (jätk) –  Loovuse rakendamise ülesanded ja õpitud tehnikate harjutamine, mängud ja analüüs.Presentatsioonid minigruppides. Kuidas rakendada uusi oskusi /teadmisi igapäevatööprobleemide lahendamisel.

Koolituse läbiviimise psühholoogilised meetodid:

Kõigi Meta-Profiti koolituste läbiviimisel kasutame kaasaegseid ja efektiivseid meetodeid. Antud pakkumises esitatud teemade käsitlemisel on suurema kaaluga nende hulgast:

 • NLP – neurolingvistiline programmeerimine
 • Lahenduskeskne lähenemine (solution oriented th.)
 • Psühhodraama

Grupi suurus: optimaalne grupi suurus on kuni 15 inimest. Vajadusel saab koolituse korraldada ka korraga suuremale inimeste hulgale.

Kestvus: 1-2 päeva

 

Telli koolitust: