Metaprofit » Koolitused » Suhtlemine ja enesekehtestamine » Solvava ja ründava käitumisega toimetuleku tehnikad
Enesejuhtimise koolitus : Solvava ja ründava käitumisega toimetuleku tehnikad

Igaühe elus on esinenud keerulisemaid olukordi, kui on vaja kellegi ebamugavast palvest ära öelda, toime tulla süüdistuste või kriitikaga, mis tekitavad küsimusi, kuidas küll oleks õigem käituda ning ennast kehtestada Me ei tunne, et oleme valmis täitma kõigi ootusi, tulla alati soovidele vastu. Üha sagedamini tuleb ette olukordi, kus meie huvid vastanduvad, kus peame ütlema klientidele, juhtidele, kolleegidele, lähedastele “EI”, peame edastama ebameeldivat ent vajalikku infot, vahel kaitsma enda seisukohti. Loomulik on meie soov säilitada seejuures positiivseid või vähemalt neutraalseid suhteid konkreetse inimesega. Enesekehtestamine laiemalt tähendab oskust seista enda eest, samal ajal osates säilitada positiivseid suhteid suhtluspartneriga.

Positiivne enesekehtestamisoskus on vajalik igas valdkonnas tegutsevale inimesele. Oleme antud koolitusprogrammi üles ehitanud aktiivse treeningu põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused, psühholoogilised mängud või grupitööd, mis võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, viimistleda. Praktilistele ülesannetele järgneb arutelu ja analüüs, kus saab ka erinevaid kogemusi vahetada.

 

KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID:

  • Koolitusel osaleja on omandanud oskusi efekiivseks toimetulekuks situatsioonides, mis nõuavad oma veendumuste väljendamist, vastuolude lahendamist (kolleegi või kliendiga) või kui ollakse sattunud “rünnaku alla”.
  • Osaleja on õppinud hindama ning teadvustama enesekehtestamise vajalikkust konkreetetes (töö)situatsioonides, on kasvanud eneseusk ja enesekindlus.
  • Osaleja on õppinud ja praktiseerinud pingevaba suhtlemise tehnikaid. tehnikaid.

 

 KOOLITUSE TEEMAD:

  • Enesekehtestamise ja enesejuhtimise vundament. Sisemise kindlameelsuse saavutamise meetodid. Sisemise rahu ja veendumuse saavutamine-säilitamine. Sisemine rahu kui kohustuslik eeldus suhtlemistenikate rakendamiseks. Kuidas toime tulla enda emotsionaalsete reaktsioonidega.
  • „EI“- ütlemine ja selle psühholoogilised seaduspärasused. Millised on psühholoogilised tagamaad, mis muudavad meile „EI“ – ütlemise sageli nii raskeks. Kuidas end ümberhäälestada.
  • Enesekehtestamise ja enesejuhtimise tõhusad tehnikad. Kuidas öelda meie klientidele, kolleegidele, lähedastele ebameeldivaid, raskeid asju viisil, mis aitaksid meil saavutada meie eesmärke ning samal ajal vältida konflikti. Alati head ja toimivad enesekehtestamistehnikad skaalal pehmetest kõige tugevamateni. Sõnad, argumendid – meie professionaalsed töövahendid.
  • Enesekehtestamis- ja enesejuhtimistehnikate praktikum.

 

 

Telli koolitust: