Metaprofit » Koolitused » Suhtlemine ja enesekehtestamine » “Suhtlemise geenius”
"Suhtlemise geenius"

Millest algab suhtlemine? Paljud vastaksid kindlasti, et kohtumisest, kontaktist. Kindlasti tunnete teiegi inimesi, kes suhtlevad (ja vahel vägagi aktiivselt), ilma et oleksid oma partneri(te)ga tegelikult kontaktis – oleksid tähelepanelikud tema suhtes, muudaksid vajadusel oma sõnumite sisu ja nende edastamisviisi, kuulaksid ja peegeldaksid, jne. Reeglina tajume siis, et meid ei kuulata, ei peeta oluliseks, et räägitakse üksteisest “mööda” ning vestluspartneriks võiks olla ükskõik kes meie asemel. Enamasti inimesed ei teadvusta enda kontaktiloomisoskuste nõrkust. Isegi teades ja teadvustades, et selline viis o­n ebaefektiivne, ei osata aga sageli midagi ette võtta, kuna puuduvad teadmised/oskused, kuidas seda teha.

Teine proovikivi suhtlemisprotsessis o­n pingelised või konfliktsed situatsioonid. Kuidas siin toimida?

Antud treeningul käsitleme neid (psühholoogilisi) põhitõdesid, mis o­n vajalikud igaühele. Need aitavad inimesel mõista, mis toimub suhtlemisprotsessis kahe inimese vahel, millised o­n efektiivsed viisid kontakti loomiseks, mis o­n suhtlemistasand ja miks see oluline o­n, kuidas tuleb toimida kui olukord läheb pingeliseks, samuti õpetab mõistma erinevate konfliktide olemust.

TEEMAD:

KONTAKT, SUHTLEMISTASAND JA AKTIIVNE KUULAMINE

  • Kommunikatsiooni skeem
  • Kontakti saavutamine (videoanalüüs)
  • Suhtlemistasandi valik
  • Mina aktiivse kuulajana

VASTUPANU JA KONFLIKT

  • Kuidas käituda partneri vastupanu korral
  • Suhtlemine pingelistes situatsioonides
  • Vajadus- ja väärtuskonflikt
  • Toimetulek konfliktsituatsioonis

 

Telli koolitust: