Metaprofit » Koolitused » Suhtlemine ja enesekehtestamine » Suhtlemise “mängud” tõsielus
Suhtlemise "mängud" tõsielus

Selle kursuse põhieesmärgiks o­n õpetada suhtlemise ühte aspekti – teise inimese mõjutamist (seda erinevates kontekstides). Te õpite, kuidas juhtida teist inimest enda poolt valitud suunas ja saavutada soovitud tulemusi. Kursus o­n kasulik kõigile, kes soovivad oma suhtlemises olla efektiivsed ja kes o­n huvitatud suhtlemise “peenmehaanikast”.

Väga olulised o­n antud teadmised/oskused müügitöös, juhtimises, läbirääkimistel, jm. Firmasisese koolituse puhul saame valida fookuse, mis o­n teie firma seisukohast olulisem.

Kahtlemata sõltub teie eetilistest tõekspidamistest, kuidas te õpitud oskusi kasutate.

TEEMAD:

  • Häälestumine partneri ”lainele” (mõtlemisstiilid)
  • Mõjutamisviiside kaardistamine ja sobiva viisi valik
  • Kuidas anda varjatud käske (sugestiivsed meetodid)
  • Metafooride kasutamine mõjutamise eesmärgil

 

Telli koolitust: