Katrin

“Mille poolest oli koolitus eriline:

koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud;  konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine;  tempo oli sobiv;  maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“