Metaprofit » Koolituskalender » Ajajuhtimiskoolitus “Tööaja efektiivse kasutamise valem”

 

 

AJAJUHTIMISKOOLITUS “TÖÖAJA EFEKTIIVSE KASUTAMISE VALEM”

Koolituse toimumisaeg:  29. märts 2018, 10:00 – 17:00

Õppekava:           Juhtimine ja haldus 

Toimumiskoht:     Meta-Profiti Koolituskeskus, Madara 29/1,Tallinn

Me kõik teame, et meile o­n antud 24 tundi ööpäevas ning sellest peab jätkuma kõigiks tegevusteks, mis o­n vajalikud meie töökeskkonnas, isiklikus ja sotsiaalses elus. Antud koolitusprogramm keskendub eelkõige tööaja efektiivsema kasutamise oskuste omandamisele, samal ajal o­n osalejatel võimalus leida sellest ka mitmeid viiteid ajajuhtimise tõhustamise kohta muudes situatsioonides.

Kuna enamasti me ei saa muuta aja hulka, mis o­n meie ametikohale ettekirjutatud vajalike ülesannete täitmiseks, peame muutma eelkõige selle aja jaotamist, kasutamist. Esmalt vaatleme, milline o­n meie isiklik hetkeseis enda “aja ja energia” kontol? Kuidas hetkel jaotub meie ajastruktuur, milline o­n meie rahulolu sellega.  Teiseks mõtleme läbi enda tööülesanded – mis o­n konkreetse ametikoha (juhi, spetsialisti) funktsioonidest lähtuvalt esmaolulised. Peale funktsioonide analüüsimist tuleb osalejatel enda ülesandeid vajadusel tasakaalustada (optimeerida).  Üsna sageli jääb nõrk ajajuhtimine selle taha, et pigem tehakse „asju õigesti kui õigeid asju”. Kolmas oluline element, millega peame aja kasutamise juures suuresti arvestama, o­n meie isiksuse eripära – kas minu jaoks o­n efektiivsem teha kiiresti palju töid järjest ning siis lubada endale pikk paus energia taastamiseks või siis jaotada ülesanded päeva peale ühtlaselt? Kui pika ajaga ma pean arvestama enda „ümberlülitamiseks” kui mul tuleb lõpetada kirjalik ülesanne ning valmistada end ette koosolekuks?…

KOOLITUSE EESMÄRGID:

 • Pakkuda osalejatele võimalust analüüsida enda tööülesandeid, nende prioriteetsust ning nendele kulutatava aja mahtude optimaalsust. Õppida optimaalsemalt organiseerima enda tööd, eristama olulisi tegevusi vähem olulistest.
 • Pakkuda osalejate võimalust teadvustada enda energeetikaga seotud küsimusi – milleks ja miks me leiame energiat või ei leia. Kuidas enda energeetikat mõjutada.
 • Pakkuda osalejatele võimalust analüüsida ning teadvustada enda isiksusele omaseid jooni, mis mõjutavad aja juhtimist ning sellest lähtuvalt leida võimalusi enda tööaja efektiivsemaks kasutamiseks.
 • Pakkuda osalejatele võimalust analüüsida enda aja üldist struktuuri ning rahulolu sellega.
KOOLITUSE TEEMAD:
 • Isiklik aja ning energia “konto”. Inimese aja struktuur, selle tasakaalu saavutamine. Ajajuhtimise probleemid seotult energeetikaga, motivatsiooniga.
 • Aeg ja tööülesanded. Minu ametikoha põhifunktsioonid ning nende analüüs. Tööfunktsioonide optimeerimise mudel. Praktilised mudelid ülesannete tasakaalustamise  lihtsustamiseks. Prioriteetide seadmine.  Isikliku tööülesannete profiili optimeerimine ja tegevusplaani koostamine efektiivsema ajakava juurutamiseks.
 • Tööaeg ja inimese psühholoogilised programmid – inimese individuaalne muster töö tegemisel ja organiseerimisel. Psühholoogilised tööprogrammid ning efektiivsem ajakasutus. Tööaja röövlid seotult tööprogrammidega (sagedased katkestused, sotsiaalsed vestlused, jm) ja nende vähendamise võimalused. Juurutatavate muudatuste „ökoloogilisus”.  Metaprogrammide näidisprofiilide analüüs ning soovitused.

KOOLITUSMATERJALID:

Iga osaleja saab õppematerjalid.

KOOLITAJA:

Koolituse läbiviijaks on Meta-Profiti kogenud treener-konsultant, superviisor, NLP trainer Alexander Kotchubei

KOOLITUSE AJAKAVA:

 • 9.45-10.00 kogunemine, tervituskohv
 • 10.00-11.30 koolitus
 • 11.30-11.45 kohvipaus
 • 11.45-13.00 koolitus
 • 13.00-14.00 lõuna
 • 14.00-15.30 koolitus
 • 15.30-15.45 kohvipaus
 • 15.45-17.00 koolitus

TÕENDID:

Osalejad saavad koolituse läbimise kohta Meta-Profiti tõendi (EHISe registreering).

KOOLITUSE HIND:

1-päevase koolituse hind 1-le osalejale on 159 eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Hind sisaldab: 1-päevast koolitust, kohvipause ja lõunasööki, õppematerjale ning tõendit.

Soodustused:

– 2-e ja enama osaleja korral ühest ettevõttest/asutusest -10%,

 Lisainfo ja registreerumine: meie@metaprofit.ee; tel: 6461380

 

 

 

 

 

Registreeru koolitusele:

 

Tagasi koolituste pealehele