Metaprofit » Koolitused » Esinemiskoolitused » Mõjuva esinemise tehnoloogiad
Mõjuva esinemise tehnoloogiad

Selle praktilise esinemisoskuste koolituse fookuses o­n osalejate esinemisjulguse tõstmine, sisemise enesekindluse suurendamine ja nende esinemiste veenvamaks muutmine. Koolituse sihtgrupiks o­n erinevate valdkondade töötajad, kes peavad oma töös läbi viima esitlusi oma kolleegide ringis või siis esinema avalikkuse ees.

Keskendume eraldi tehnikatele, mis võimaldavad üle saada esinemisärevusest ning käsitleme kommunikatiivseid tehnikaid, mis võimaldavad kuulajani paremini jõuda, olla mõjuvam, oma sõnumit selgemalt ja atraktiivsemalt edasi anda. Õpime tundma iga esineja tugevusi esinemisel ning teeme läbi harjutusi, mis võimaldavad õpitut proovida ja praktikasse rakendada. Koolitusprogrammi lõpus rakendame õpitud tehnikaid ning analüüsime tulemusi.

EESMÄRGID:

• Omandada tehnikaid, mis aitaksid saavutada suuremat sisemist enesekindlust  esinemisel, üle saada esinemishirmust.
• Õppida muutma oma esinemisi mõjuvamateks, toetudes oma isiksuse eripäradele ning esinemistehnikatele.
• Anda teadmisi, kuidas esinemist kavandada, kuidas ja millega alustada, kuulajate tähelepanu hoida ja esinemist mõjuvalt lõpetada; kuidas vältida suuremaid vigu esinemisel.
•  Rakendada ja harjutada õpitud tehnikaid praktikas.

TEEMAD:

  • Psühholoogiline ettevalmistus esinemiseks. Milline o­n minu isiksuse omapära ja milline minu isiksuse mõju. Suhtlemisvahendid ja nipid – kõnetehnikad, hääl, tekst, kehakeel. Miks, mida ja kuidas inimesed kuulavad.
  • Enesejuhtimine esinemisprotsessis. Kas esinemishirmud peavad olema, kui palju neid võiks olla ja kuidas neid juhtida. Ärevus, rambipalavik, läbikukkumishirm… – kuidas nendega toime tulla.
  • Esinemisprotsessi tahud. Millest ja kuidas alustada esinemist (loovusharjutus). Kus ja kuidas esinejad siin komistuvad? Kuulajate tähelepanu hoidmine – esitluse juhtimise vorm, stiil, veenvus jm. vajalikud „asjad“. Esinemise kestus, ajaline jaotus ja lõpetamise viisid.
  • Tehnoloogiline ettevalmistus esinemiseks. Kuidas kavandada esinemisprotsessi, kuidas koostada plaani.  Ajakava planeerimine. Abimaterjalide koostamine – millised viisid o­n head ja toimivad, millised o­n kõrge ebaõnnestumise riskiga seotud. Teksti ettevalmistamine ja märkmete tegemine – mida silmas pidada. Mind-map tehnika.
  • Kuulajad. Auditooriumi hindamine, diagnostika ja kuulajate liigitamine enda jaoks toetaval moel. Auditooriumiga liitumise tehnikad. Auditoorium ja grupid, nende juhtimine esinemisel.

Kestus: kokkuleppel.

Viime koolitust läbi nii avatud vormis kui tellimuskoolitusena.

Lisainfo:  meie@metaprofit.ee, tel. –  6412 281.

Telli koolitus: