Metaprofit » Koolitused » Esinemisoskused » Suhtlemine avalikkusega

Esinemine meedias o­n oskus, mida peaks valdama iga juht või ettevõtte esindaja. Iga kord kui o­n vaja võtta avalikkuses sõna tuleb meeles pidada, et esindatakse eelkõige ettevõtet tervikuna ning selle maine võib sõltuda sellest kui hästi oskab esineda selle juht. Igaüks meist oskab kuidagi esineda ja igaüks võib seda teha veel paremini. Käesoleval koolitusel käsitlemegi avaliku esinemise olulisemaid nüansse.

Kõigepealt pöörame tähelepanu esinemise ettevalmistamisele – esinemise hirmude ületamine ja sisemise kindlustunde saavutamine o­n eelduseks avaliku esinemise õnnestumisele. Seejärel tuleb selgeks teha, millist infot soovib ettevõte endast avalikkusele anda ja milliste sõnumite kaudu oleks see kõige efektiivsem. Siinkohal kehtib põhimõte – “kõik mida sa ütled, võib olla kasutatud sinu vastu”.

Seega oskus valida õigeid sõnu o­n meediaga suhtlemisel üks olulisemaid, selleks et info, mida tegelikult tahetakse avalikkusele edastada vastaks sõnumitele, mida ettevõtte esindaja meediale pakub.

Antud koolitusprogramm o­n mõeldud ettevõtete esindajatele, kes soovivad saada praktilisi oskusi ja kindlust avalikkusega suhtlemisel. Koolitus o­n üles ehitanud aktiivse treeningu põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused ja grupitööd, mis põhinevad läbitud teoorial ning mis võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, täiendada. Praktilistele ülesannetele järgneb kindla suunitlusega arutelu ja analüüs, kus osalejad saavad vahetada erinevaid kogemusi.

Koolituse eesmärgid:

  • Õpetada praktilisi eelhäälestumise võtteid avalikuks esinemiseks.
  • Pakkuda erinevatele eesmärkidele suunatud sõnumite koostamise tehnikaid.
  • Õpetada tulema toime ootamatute küsimustega, meedia rünnakuga.

TEEMAD:

  • Enesehäälestamine avalikuks esinemiseks. Positiivse eelhäälestuse tehnikad. Esinemishirmu ületamise võtted ja esinemishirmu “kiirabi” praktika. Enesejuhtimine esinemise protsessis.
  • Sõnade ja sõnumite maagia. Sõnad, mida me ütleme ja nende taga peituvad sõnumid, mis inimestele kohale jõuavad – kuidas neid paremini kontrollida ja suunata. Meie sõnumite mõju avalikkusele ja nende tegelik eesmärk. PR-kuldreeglid.
  • Vajalike sõnumite koostamine “õigete sõnade” abil. Kuidas edastada ebameeldivat infot või vastata ebamugavatele küsimustele kaitstes ettevõtte mainet. Miltoni lingvistiline mudel kui avaliku esineja peamine abivahend ja selle kasutamine. Praktikum.
  • Ootamatud olukorrad ja nendega toimetulek. Kuidas tulla toime kontrolli kaotamisega esinemise üle. Kuidas vastata või vastamata jätta ootamatu (ebameeldiva) küsimuse või avaliku rünnaku puhul. Sisetasakaalu kiire taastamise võtted ning enese käitumise kontrollimine (sh. kehakeele kontroll).

Koolitus kestab: 2 päeva

 

Telli koolitust: