Metaprofit » Koolitused » Esinemiskoolitused » Suhtlemine avalikkusega

Esinemine meedias o­n oskus, mida peaks valdama iga juht ning ettevõtte esindaja. Iga kord,  kui me suhtleme avalikkusega, esindame me eelkõige ettevõtet tervikuna ning selle maine võib sõltuda sellest kui hästi me seda teha oskame.

Käesoleval koolitusel pöörame tähelepanu esinemise ettevalmistamisele – esinemise hirmude ületamine ja sisemise kindlustunde saavutamine o­n eelduseks avaliku esinemise õnnestumisele. Seejärel tuleb selgeks teha, millist infot soovib ettevõte endast avalikkusele anda ja milliste sõnumite kaudu oleks see kõige efektiivsem. Siinkohal kehtib põhimõte – “kõik mida sa ütled, võib olla kasutatud sinu vastu”.

Koolitus o­n üles ehitanud aktiivse koolituse põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused ja grupitööd, mis põhinevad läbitud teoorial ning mis võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada. Praktilistele ülesannetele järgneb kindla suunitlusega arutelu ja analüüs.

Koolituse eesmärgid:

  • Õpetada praktilisi eelhäälestumise võtteid avalikuks esinemiseks.
  • Pakkuda erinevatele eesmärkidele suunatud sõnumite koostamise oskust läbi erinevate tehnikate.
  • Õpetada tulema toime ootamatute küsimustega, meedia rünnakuga.

TEEMAD:

  • Enesehäälestamine avalikuks esinemiseks. Positiivse eelhäälestuse tehnikad. Esinemishirmu ületamise võtted ja esinemishirmu “kiirabi” praktika. Enesejuhtimine esinemise protsessis.
  • Sõnade ja sõnumite maagia. Sõnad, mida me ütleme ja nende taga peituvad sõnumid. Meie sõnumite mõju avalikkusele ja nende tegelik eesmärk. PR-kuldreeglid.
  • Vajalike sõnumite koostamine “õigete sõnade” abil. Kuidas edastada ebameeldivat infot või vastata ebamugavatele küsimustele kaitstes ettevõtte mainet. Miltoni lingvistiline mudel kui avaliku esineja peamine abivahend ja selle kasutamine. Praktikum.
  • Ootamatud olukorrad ja nendega toimetulek. Kuidas vastata või vastamata jätta ootamatu (ebameeldiva) küsimuse või avaliku rünnaku puhul. Sisetasakaalu kiire taastamise võtted ning enese käitumise kontrollimine (sh. kehakeele kontroll).

Kestus: kokkuleppel.

Viime koolitust läbi nii avatud vormis kui tellimuskoolitusena.

Lisainfo:  meie@metaprofit.ee, tel. –  6412 281.

 

Telli koolitus: