Metaprofit » Koolitused » Isiksuse koolitused » Aja sisemine juhtimine

 

 

See o­n teema, mis seoses kiire elutempoga, seoses kõrgete nõuetega, mida esitatakse inimesele tema enda poolt, kodus, tööl, o­n saanud väga aktuaalseks. Meile kõigile o­n antud 24 tundi ööpäevas, enamasti tuleb olulisi, tegemist ja tähelepanu nõudvaid asju aga muudkui juurde…

See koolitus o­n unikaalne selle poolest, et ta õpetab aega psühholoogiliselt paremini juhtima, kasutama nö. sensoorset kalendrit, mis võimaldab kasutamata väliseid abivahendeid olla efektiivsem ja kannatada vähem stressi all, mis o­n põhjustatud pidevast “mittejõudmisest”. Me ei saa aega objektiivselt juurde tekitada, küll aga saame seda teha subjektiivselt, õppides paremini tundma iseennast töö tegemise psühholoogiliste eelistuste osas ning teadlikult oma päeva organiseerides (ka sisemiselt).

Treening sobib eriti hästi juhtidele kuid ka kõigile teistele, kes soovivad vähendada aja “mittejätkumisega” seotud pingeid, soovivad ennast paremini tundma õppida ning omandada aja juhtimisega seotud kaasaegseid tehnikaid. Siin käsitleme aja psühholoogilise juhtimise põhioskusi, mis aitavad inimestel paremini oma 24 tunniga toime tulla.

See koolitus käsitleb meie ajakasutust/tajumist seoses töö efektiivusega, töö kontekstis. Kui teil tekkis küsimus – mis o­n tööprogrammid, siis o­n need meie sisemised töö tegemise eelistused/eripärad, mis meid tegelikult tööpäeva jooksul (ja mitte ainult) juhivad ning võimaldavad meil teatud asjadega toime tulla väga kergesti, osade peale aga kulutama palju aega ning energiat. Enda tööprogramme tundma õppides saame teadlikult oma töö tegemise viisi ka aja kontekstis efektiivsemaks muuta.

Me kõik saame palju ära teha selleks, et muuta oma tööd sama aja hulga juures efektiivsemaks, saada tööst rohkem rahulolu, tajuda vähem pinget. Sellel koolitusel õpimegi mitmeid “instrumente” selle saavutamiseks.

  • Tööprogrammid ? psühholoogilised töö tegemise eelistused, mis meid igapäevaselt juhivad. Nende seos töö efektiivsusega ja aja planeerimisega.
  • Töö tulemuslikkus ja tööalased “viirusprogrammid”
  • Tööprogrammid ja rahulolu tööst.
  • Enda psühholoogiliste tööprogrammide analüüs (praktikum).
  • Aja tajumise iseärasused.
  • Inimese sisemised ajajuhtimise viisid.
  • Aja juhtimise põhireeglid.
  • Aja planeerimise praktikum.

Kestvus: 2 päeva

 

 

Telli koolitust: