Metaprofit » Koolitused » Isiksuse koolitused » Minu efektiivsed strateegiad

 

EFEKTIIVSED ISIKSUSLIKUD STRАTEEGIAD

Kas te olete kunagi mõelnud, miks mõned inimesed o­n teistest edukamad (töös, suhetes, partneri valikul, jne.)?

Mõned vastavad sellele pikalt mõtlemata – “nad lihtsalt o­n”.

Tegelikult o­n inimese edukuse taga kindlad (mõtlemise/tegutsemise) skeemid, mida saavad ka teised inimesed selgeks õppida ja mida selgeks saada ei olegi nii raske.

See isiksusliku efektiivsuse kursus põhineb NLP tehnoloogiatel, mis o­ngi sellise lähenemise võtmeks. NLP sai alguse just edukate inimeste erinevuste ja edukuse seaduspärasuste uurimisest ning mudeldamisest (e. nende käitumisviiside ülekandmise võimalustest teistele inimestele).

Sellel kursusel jagamegi teiega edukate inimeste toimimise saladusi (strateegiaid). Käsitleme mõtlemise ja tegutsemise tasakaalu. Samuti seoseid MÕTLEMINE – MÄLU – ÕPPIMINE elementide vahel.

Kursus aitab leida vastuseid paljudele küsimustele, nende hulgas: kuidas enda elus ja töös asju ja sündmusi meeldivamaks muuta, mis o­n piiravad uskumused ja kuidas neid muuta, kuidas ennast õigesti häälestada, et asjad õnnestuksid või ei tekitaks probleeme. Õpime hästi formuleeritud eesmärgi püstitamist ja veel paljusid muid asju, mis aitavad elus toimida edukamalt.

Kas ka sina võid need selgeks saada? Jah!

  • Väsimus, motivatsioon ja töö – kuidas «juhtida» oma väsimust; millised o­n inimeste motivatsiooni strateegiad; minu «motivatsioonikaart»; minu väsimuse seos minu motivatsiooni strateegiaga; kuidas enda tööd meeldivamaks muuta.
  • Depressioon või positiivne mõtlemine – milline o­n minu mõtlemisstiil; kuidas oma mõtlemist positiivsemaks muuta; sündmuse «depressiooni ahel».
  • Oma elu juhtimine (eesmärkide saavutamine) – kuidas ma juhin oma elu, kas minu eesmärgid o­n efektiivsed ja käeparased; milliseid vigu teevad inimesed eesmärkide püstitamisel; mis o­n «hästi formuleeritud eesmärk».
  • Inimese loogiline ja loominguline mõtlemine. Mõtlemisfiltrid – millised o­n inimeste mõtlemisfiltrid; minu «iseärasused» mõtlemisel; kuidas arendada enda loovust; minu probleemilahenduse mustrid.
  • Otsustamisstrateegiad – kuidas inimesed otsustavad; miks o­n inimesed otsustamisel ebakindlad ja kuidas seda muuta; otsustamine kriitilises situatsioonis; minu isiklik otsustamisstrateegia.
  • Mälu aktiviseerimine – kas porgandi söömine või veelgi paremad viisid?
  • Isiklik õppimisstrateegia – milline o­n minu õppimisstrateegia, kuidas teha oma õppimisprotsessi tulemuslikuks ja meeldivaks; kuidas «diagnoosida» teiste inimeste õppimisstrateegiaid; kuidas õpetada teisi inimesi.

Kestvus: 3 päeva (1+1+1)

Grupi suurus: maksimaalselt 14 inimest

 

Telli koolitust: